Warsztaty Orkiestry w Syke zakończone…

7 września br. członkowie Orkiestry Dętej WDK wrócili z czterodniowego wyjazdu do Syke. Spotkanie muzyków obu krajów przebiegło według założonego planu.

W piątek 4 września Orkiestra Dęta WDK wyjechała na warsztaty do partnerskiego miasta Syke. Celem spotkania było ugruntowanie wiedzy, nauka nowych utworów oraz łamanie barier językowych. Wspólne granie dało możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy członkami grup muzycznych, kapelmistrzami i instruktorami. Tego rodzaju spotkania niewątpliwie mają wpływ na wdrażanie wielu innowacji w systemie nauczania muzyków. Poza nauką był również czas na integrację poprzez zwiedzanie Syke i okolic, wspólne ognisko gdzie można było podszlifować język niemiecki.

            6 września Orkiestry wzięły udział w 39. Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Wachendorf. Prezentacja naszej orkiestry wzbudziła duże zainteresowanie i uznanie publiczności oraz władz Syke. Muzycy stanęli na wysokości zadania promując Wąbrzeźno poza jego granicami. Gratulujemy!

Wspólne koncerty, warsztaty i nowe przyjaźnie mają wpływ na działania, które służą zacieśnianiu więzi polsko – niemieckiej. Ponadto warsztaty stały się bodźcem do kontynuowania i pogłębiania współpracy pomiędzy kapelmistrzami obu krajów. Natomiast dla muzyków jest to niewątpliwie sprawdzian własnych umiejętności ale również nagroda za ciężką i systematyczną pracę. Dzięki zagranicznym wyjazdom dzieci, młodzież i osoby dorosłe mają szansę na weryfikację własnych niedociągnięć poprzez wspólną naukę z muzykami innych krajów.
Warsztaty Orkiestry Dętej WDK w Syke były możliwe dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej i anonimowym darczyńcom. Dziękujemy!

 

 

Galeria zdjęć

A- A+