Żywa lekcja historii w WDK

9 grudnia br. w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyła się prelekcja dotycząca historii zamku wąbrzeskiego, połączone z promocją książki poświęconej tej tematyce.

Wykład poprowadzili Panowie dr hab. M. Wiewióra, dr B. Wasika, P. Moszczyński. Atrakcją dla przybyłych gości był wirtualny spacer po wąbrzeskim zamku, dzięki któremu można było zobaczyć animowana rekonstrukcję historycznej budowli z tamtych czasów wykonaną na podstawie badań archeologicznych prowadzonych na górze zamkowej.
Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa prezentująca wykopaliska odnalezione w trakcie prac archeologicznych. Ekspozycję przygotował Radosław Cisło. Na zakończenie prelekcji publiczność mogła wykazać się wiedzą z zakresu znajomości dziejów Zamku Biskupów Chełmińskich. Nagrodą za rzetelne wiadomości o minionych dziejach była publikacja pt. Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie”. Wszystkich zainteresowanych w/w publikacją zapraszamy na stronę www.archeozamki.pl, gdzie znajduje się elektroniczna wersja książki.

Galeria zdjęć

A- A+