Zasady bezpieczeństwa w WDK

Zasady bezpieczeństwa podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych przez WDK.

Podczas wydarzeń kulturalnych w Wąbrzeskim Domu Kultury obowiązują zasady zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
1) Limit uczestników na sali widowiskowej: 167 osób.
2) Obowiązek noszenia maseczek ochronnych podczas imprezy kulturalnej.
W miejscu organizowania wydarzenia kulturalnego obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa, czyli noszenia maseczek ochronnych. Osoby, które takowych nie będą posiadały nie zostaną wpuszczone na teren imprezy.
3) Dezynfekcja rąk przed wejściem na teren wydarzenia.
Przy wejściu na teren imprezy dostępne będą dozowniki z płynem dezynfekcyjnym. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do jego użycia przy wchodzeniu na salę gdzie odbywać się będzie imprez kulturalna.
5) Zachowajmy odstęp, co najmniej 1,5 metra.
Podczas poruszania się na terenie imprezy, bądź w kolejce do wejścia, prosimy o zachowywanie bezpiecznego odstępu co najmniej 1,5 metra od pozostałych uczestników wydarzenia.
Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

A- A+