ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WYDARZEŃ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WDK