Wystawa „Siedem cudów natury”

Od 9 lutego br. w Wąbrzeskim Domu Kultury można oglądać wystawę zorganizowaną w ramach konkursu „Siedem cudów natury woj. kujawsko-pomorskiego”.

Z nadesłanych na konkurs zdjęć internauci wyłonili 7 cudów, które utrwalone zostały na fotografiach. Organizowana wystawa ma na celu zaprezentowanie wybranych w tym konkursie obiektów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie rozpoczął w 2013 r. realizację projektu „Twórczy Rozwój na rzecz Ochrony i Promocji Natury w województwie kujawsko-pomorskim” („TROP Natury”). Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego poprzez promocję zasobów przyrodniczych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W pierwszej kolejności projektem objęto dzieci i młodzież nawiązując współpracę z placówkami oświatowymi, domami kultury na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu realizowano wiele różnorodnych działań, przede wszystkim animacje przyrodnicze – spotkania z przyrodą w różnej postaci, przeprowadzone przez animatora. Ponadto został utworzony wortal internetowy „Skarbiec Przyrody” (www.skarbiec przyrody.pl), dzięki niemu odwiedzający mogli zapoznać się z zasobami przyrodniczymi naszego województwa, a poprzez gry, zabawy i konkursy można było utrwalić zdobytą wiedzę. Animacje oraz wortal stanowić mają inspirację i zachętę do poznawania środowiska naturalnego i docenienia jego walorów, gdyż ochrony wymagają nie tylko rzadkie gatunki, ale również te, które nas otaczają. Grupy, które wykazały szczególną aktywność w różnych działaniach projektu, wzięły udział w ciekawych wyjazdach przyrodniczych jedno lub dwudniowych „Na tropie Natury”, które służyły poznawaniu cennych pod względem przyrodniczym obszarów regionu kujawsko-pomorskiego.

 

A- A+