Wybraliśmy lokalne inicjatywy

Wiemy już jakie „słodkości” zawierać będzie nasza wąbrzeska „kulturalna bombonierka”. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami rozstrzygającymi Konkurs inicjatyw lokalnych.

Podstawowym celem konkursu inicjatyw lokalnych „Kulturalna bombonierka” w Wąbrzeźnie było wyłonienie  najlepszych inicjatyw społecznych inspirowanych oddolnie przez mieszkańców Gminy Miasto Wąbrzeźno. Wybrane projekty  otrzymają dofinansowanie oraz zostaną zrealizowane we współpracy z Wąbrzeskim Domem Kultury. Do konkursu zgłoszonych zostało 7 pomysłów, wszystkie otrzymały pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną. Wysokość dofinansowania realizacji poszczególnych zadań została ustalona na podstawie punktacji przyznanej przez niezależną Komisję Konkursową, powołaną przez WDK, a także wyniki głosowania poszczególnych grup nieformalnych. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu realizowanego  przez WDK z środków Narodowego Centrum Kultury  –  program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.

Poniżej prezentujemy wyniku konkursu:

Lp. Nazwa grupy nieformalnej Tytuł inicjatywy Wysokość dofinansowania
1 Miłośnicy sztuki „Wąbrzeźno …pędzlem malowane” 6.750 zł
2 Kreatywni rzemieślnicy sztuki „Warsztaty …ginącej kultury”

 

3.200 zł
3 LalkoManiacy „Familijne spotkanie

ze  światem … lalek”

 

3.000 zł
4 Miłośnicy lokalnej

kultury ludowej

 

„Hej na ludowo! Kultura ludowa ziemi chełmińskiej” 3.050 zł
5 Dziennikarze dialogu

 

Dziennikarska pasja 1.750 zł
6 Aktywni wąbrzeźnianie „Familijne warsztaty

kreatywnej kultury”

 

2.450 zł
7 Historycy

 

„… na zamku biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie”

 

1.900 zł
  ŁĄCZNA KWOTA DOFINANSOWANIA   22.100 zł

 

A- A+