„Wąbrzeźno pędzlem malowane”

Po raz kolejny na lokalnym rynku pojawi się publikacja promująca artystów oraz ich dorobek.  Tym razem jednak będzie ona dotyczyła Wąbrzeźna widzianego oczami różnych malarzy. Spotkanie z autorami prac odbędzie się 23 października o godz. 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury.

W albumie znajdziemy dzieła kilkunastu artystów żyjących w XX i XXI wieku. Wśród bogatej kolekcji prac są między innymi rysunki autorstwa Wiesława Rybszlegera dokumentujące architektoniczne szczegóły kamienic i budynków miejskich, są realistyczne pejzaże Cecylii Szymańskiej, Waldemara Okońskiego, Wojciecha Olkiewicza, Andrzeja Sobczyka, Jerzego Szlachcikowskiego, Marka Lipskiego i wielu innych mniej lub bardziej znanych artystów. Zdecydowana większość obrazów znajdujących się w wydanej publikacji to pejzaże miasta. A zatem obrazy, które powstać mogą wtedy, kiedy miasto się opuści, stanie na jego obrzeżach. – Aby ukazać piękno miasta, potrzeba perspektywy z zewnątrz i dystansu. Może właśnie dlatego wielu autorów dzieł w tym albumie zawartych nie jest związanych bezpośrednio z miastem? To uczestnicy plenerów, którzy przyjechali do nas w gościnę i potrafili dostrzec to, czego my na co dzień nie widzimy – tak mówi autor wstępu do albumu Paweł Becker. Odrębną część wydawnictwa stanowią witraże autorstwa między innymi Moniki Wąs – związanej z naszym miastem witrażystki, która często przedstawiała Wąbrzeźno na swoich pracach. Książka  „Wąbrzeźno pędzlem malowane” czeka nie tylko na miłośników malarstwa ale również mieszkańców, którzy chcieliby zobaczyć urokliwe zakątki miasta tak często pomijane i niewidzialne podczas codziennego życia. Wydarzenie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.