UWAGA!

Informujemy, że od 1.06.br. przerwę wakacyjną rozpoczynają następujące koła i kluby zainteresowań działające w WDK:

1. Teatr Studio Form Niezależnych
2. Koło taneczno-baletowe
3. Koło tańca HIP-HOP
4. Koło szachowe
5. Klub Aktywnych Kobiet
6. Koło gitarowe
7. Koło interdyscyplinarne

A- A+