Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wąbrzeźnie rozpoczyna swoją działalność

Gaudeamus Igitur wysłuchało 51 studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – filia  w Wąbrzeźnie 14.04.2011r. w Wąbrzeskim Domu Kultury.  Immatrykulacji roku akademickiego 2011 dokonał Kanclerz WSG doc Krzysztof Sikora.

Po wysłuchaniu przemówień okolicznościowych Burmistrza Miasta Wąbrzeźno mgr Leszka Kawskiego i Dyrektor WDK mgr Gizeli Pijar 51 słuchaczy otrzymało indeksy. Podczas uroczystości odbył się pierwszy wykład pt. „Fascynujące obrazy nieba wiosną i latem” zaprezentowany przez doc. Krzysztofa Sikorę. Na spotkaniu wybrano zarząd  w skład którego weszli: Przewodniczący – Zygmunt Wożniak, Renata Biernaczyk – z-ca przewodniczącego, Barbara Kotowska – skarbnik oraz Stanisław Bączkowski – członek.Ponadto nasi studenci już od maja będą mogli skorzystać z promocyjnego pływania na „Pływalni Miejskiej”, zaplanowany jest również wyjazd do teatru i nie tylko, bo „na naukę nigdy nie jest za późno”.

Galeria zdjęć

      UTW w Wąbrzeźnie UTW w Wąbrzeźnie utw utw utw utw utw

A- A+