Turniej szachowy w Wąbrzeźnie

Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w II Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Wąbrzeźna oraz VIII Wąbrzeskim Turnieju Szachów Szybkich Fide. W tym roku rozgrywki odbędą się 18 listopada 2023 r.
o godz. 10.00.

Organizator przewiduje nagrody finansowe w Turnieju szachów szybkich OPEN w następujących wysokościach I miejsce – 400,00 zł, II miejsce – 300,00 zł i III miejsce 200,00 zł. Nagrody finansowe otrzymuje 20 % uczestników oraz najlepsza kobieta i junior do 18  lat. W pozostałych grupach juniorów w poszczególnych kategoriach wiekowych, prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja,dla juniorek i dziewcząt, które otrzymają  oddzielne medale, puchary i nagrody. Zgłoszenia można dokonywać na serwisie turniejowym na stronach chessarbitra lub do Sędziego Głównego FA Jarosława Wiśniewskiego na adres mailowy: 76jarwis@gmail.com do dnia 16 listopada do godz. 20.00. Dodatkowych informacji udziela – Dyrektor zawodów Benedykt Mroziński tel. 606 637 317 oraz Sędzia Główny  FA Jarosław Wiśniewski tel. 609 992 909. Organizatorami wydarzenia są Wąbrzeski Dom Kultury i UKS RYCERZ z Golubia Dobrzynia. Zadanie dofinansowane zostało ze środków otrzymanych z Gminy Miasto Wąbrzeźno
w ramach konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.
Poniżej Komunikat organizacyjny zawodów. Zapraszamy!
KOMUNIKAT
II TURNIEJU SZACHOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA WĄBRZEŹNA oraz VIII WĄBRZESKI TURNIEJ SZACHÓW SZYBKICH FIDE – dn. 18.11.2023 r.
Organizacja turnieju i zakup medali, pucharów i nagród rzeczowych została już dofinansowana ze środków finansowych otrzymanych z Gminy Miasto Wąbrzeźno w wyniku otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022.

 1. ORGANIZATORZY:
 • Wąbrzeski Dom Kultury,
 • UKS RYCERZ Golub –Dobrzyń.
 • TERMIN I MIEJSCE:
 • Termin: sobota18 listopada 2023 r.
 • Miejsce: Wąbrzeski Dom Kultury ul. Wolności 47.
 1. GRUPY TURNIEJOWE
 • GRUPA  OPEN  i  Juniorzy do 18 lat (r. 2005 i młodsi – klasyfikacja odrębna).
 • Juniorzy do 14 lat (r. 2009 i młodsi).
 • Juniorzy do 11 lat (r. 2012 i młodsi).
 • Dzieci do 8 lat (r. 2015 i młodsi).

W przypadku małej ilości zawodników organizator zastrzega sobie prawo możliwość połączenia grup z odrębnymi klasyfikacjami.

 1. SYSTEM ROZGRYWEK:
 • Turniej szachów szybkich OPEN – Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE (możliwość uzyskania rankingu ELO w szachach szybkich) i będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7  rund. Tempo gry wynosi 10 minut na cala partie + 5 sekund na każde posunięcie od początku partii.
 • W  grupach juniorów i dzieci – turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie7 rund tempem 15 minut na partię.
 • Planowane rozpoczęcie o godz. 10:00. Przewidywane  zakończenie  Turnieju  i wręczenie pucharów, medali i nagród o godz.: 15:00-15.30.
 • WPISOWE:
 • W turnieju szachów szybkich OPEN – 25zł (w tym opłata rankingowa).
 • W pozostałych grupach (Juniorzy do lat 18, Juniorzy do lat 14 i dzieci do lat 8) –20
 • Członkowie sekcji szachowej prowadzonej Wąbrzeskim Domu Kultury, mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego oraz zawodnicy UKS RYCERZ nie opłacają wpisowego.
 • Opłaty należy dokonać na miejscu w Biurze Zawodów w dniu  18 listopada 2023 r.
 • NAGRODY:

Gwarantowane nagrody:

 • Turniej szachów szybkich OPEN

– I miejsce –400,00zł.

– II miejsce –300,00zł.

– III miejsce –200, 00zł.

Nagrody finansowe otrzymuje 20 % uczestników oraz najlepsza kobieta i junior do 18  lat

 • W pozostałych grupach juniorów w poszczególnych kategoriach wiekowych, prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja dla juniorek i dziewcząt, które otrzymają  oddzielne medale, puchary i nagrody.

I miejsce puchar w grupach dla najlepszego juniora i juniorki,

– I – III miejsce w kategorii juniorek i juniorów medale i nagrody rzeczowe.

Nagrody otrzymuje co najmniej20 % zawodników w poszczególnych grupach turniejowych.

 • ZGŁOSZENIA I DANE KONTAKTOWE:
 • Termin zgłoszeń upływa 16 listopada 2023 r. o godzinie 20:00. Po tym terminie możliwość zgłoszenie będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc.
 • Zgłoszenia można dokonywać na serwisie turniejowym na stronach chessarbitralub do Sędziego Głównego FA Jarosława Wiśniewskiegona adres mailowy: 76jarwis@gmail.com
 • Dodatkowych informacji udziela – Dyrektor zawodów Benedykt Mroziński
  tel. 606 637 317 oraz Sędzia Główny  FA Jarosław Wiśniewski tel. 609 992 909.
 • UWAGI KOŃCOWE:
 • Obowiązuje limit miejsc – Organizator może w dowolnym momencie zakończyć przyjmowanie zgłoszeń.
 • W trakcie turnieju organizator zapewnia napoje zimne i ciepłe oraz drobny poczęstunek.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Komunikacie celem sprawnego przeprowadzenia imprezy.
 • W sprawach szachowych nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie aktualne przepisy FIDE i PZSzach
 • Opiekę wychowawczą nad dziećmi podczas zawodów sprawują rodzice lub opiekunowie.
 • Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, Sędziego Głównego w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

– Turniej OPEN: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_7029/

– Turniej Juniorów do lat 14: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_7030/

– Turniej Juniorów do lat 11: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_7031/

– Turniej Juniorów do lat 8: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_7032/

A- A+