Rozbudowa ścieżki dydaktycznej

Niewielki park okalający WDK, stanowi swojego rodzaju schronienie dla wielu gatunków roślin i ptaków. O poszczególnych gatunkach drzew i krzewów oraz ptaków zamieszkujących ten zieleniec można dowiedzieć się z tablic informacyjnych, tworzących dydaktyczną ścieżkę przyrodniczą.

 

W ostatnich miesiącach, dzięki pozyskaniu środków z WFOŚiGW w Toruniu, udało się wzbogacić istniejące oznaczenia. Projekt „Rozbudowa przyrodniczej ścieżki dydaktycznej w Wąbrzeźnie” stanowił kontynuację podjętej w 2013 r. inicjatywy, polegającej na stworzeniu w parku otaczającym Wąbrzeski Dom Kultury ścieżki przyrodniczej. Tym razem chcieliśmy przede wszystkim dotrzeć do najmłodszych poprzez rozwinięcie naszej działalności w zakresie edukacji ekologicznej. W ramach zrealizowanego projektu przygotowane zostały dwie edukacyjne gry ekologiczne, prezentujące najbardziej popularne gatunki ptaków oraz drzew. Tablice zostały wykonane w konwencji zagadek, aby w jak najbardziej przystępny i interesujący sposób przedstawić najmłodszym wiedzę z tego zakresu oraz zainspirować ich do przyrodniczych odkryć. Kolorowe fotografie przyciągają uwagę zwiedzających ścieżkę, co niewątpliwie pomaga w zapamiętaniu zawartych na nich informacji. Dodatkowo w ramach rozbudowy na terenie parku rozstawione zostały tabliczki informacyjne, opisujące nieoznakowane do tej pory gatunki drzew i krzewów rosnące w tym miejscu. Tabliczki zostały zamontowane na specjalnie uformowanych pniach drzew. Ścieżka ekologiczna cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta, zwłaszcza najmłodszych. Zadanie dofinansowane zostało z środków WFOŚiGW w Toruniu.

Galeria zdjęć

A- A+