Zajęcia taneczno – baletowe w WDK

Ruszyła rekrutacja na zajęcia taneczne dla najmłodszych mieszkańców Wąbrzeźna i okolic. Mogą w nich brać udział dzieci w wieku od 4 do 9 lat.

Cotygodniowe spotkania łączą ze sobą technikę tańca współczesnego, podstawy techniki tańca klasycznego oraz wspomagających technik barre au sol, rytmiki, ćwiczeń rozciągających, a także atrakcyjnych zabaw baletowych i muzycznych. Ponadto dzieci na zajęciach będą uczyć się krótkich układów choreograficznych i wykonywać ćwiczenia z zakresu improwizacji. Najważniejszym celem jest rozwijanie kreatywności ruchowej, a także pełne wykorzystanie ich energii oraz ciągłe stymulowanie wyobraźni ruchowej. Uwzględniony jest także bezpieczny przebieg kształcenia oraz dbałość o ewentualne korygowanie dziecięcych wad postawy.

Cele:

– Poznanie podstaw techniki tańca współczesnego
– Poznanie podstaw techniki tańca klasycznego i nomenklatury baletowej
– Ogólne wspieranie rozwoju motorycznego i emocjonalnego dziecka
– Kształtowanie prawidłowej postawy
– Wzmocnienie wrażliwości i kreatywności
– Rozwijanie pamięci, uwagi, wyobraźni, myślenia
– Doskonalenie koordynacji ruchowej
– Zwiększenie miękkości i plastyki ruchu

Zajęcia odbywają się w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00.Bliższe informacje: Dział Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27 wew. 24, 535 436 071