Zajęcia taneczno – baletowe

Pierwsze zajęcia koła taneczno – baletowego odbędą się w dniu 5.10.2017 r. w godz. I grupa – 16.00, II grupa – 17.00

 

Cotygodniowe spotkania łączą ze sobą technikę tańca współczesnego, podstawy techniki tańca klasycznego oraz wspomagających technik barre au sol, rytmiki, ćwiczeń rozciągających, a także atrakcyjnych zabaw baletowych i muzycznych. Ponadto dzieci na zajęciach będą uczyć się krótkich układów choreograficznych i wykonywać ćwiczenia z zakresu improwizacji. Najważniejszym celem jest rozwijanie kreatywności ruchowej,a także pełne wykorzystanie ich energii oraz ciągłe stymulowanie  wyobraźni ruchowej. Uwzględniony jest także bezpieczny przebieg kształcenia oraz dbałość o ewentualne korygowanie dziecięcych wad postawy.

Cele:

  • Poznanie podstaw techniki tańca współczesnego
  • Poznanie podstaw techniki tańca klasycznego i nomenklatury baletowej
  • Ogólne wspieranie rozwoju motorycznego i emocjonalnego dziecka
  • Kształtowanie prawidłowej postawy
  • Wzmocnienie wrażliwości i kreatywności
  • Rozwijanie pamięci, uwagi, wyobraźni, myślenia
  • Doskonalenie koordynacji ruchowej
  • Zwiększenie miękkości i plastyki ruchu

Bliższe inf. Dział Animacji Kultury WDK, tel. 566881727, wew. 24.