„Motywy religijne w muzyce i plastyce”

20 października Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej „Sakrosong” oraz na rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Śladami budowli sakralnych”.


Głównym celem realizowanego corocznie przedsięwzięcia jest propagowanie piosenki religijnej, jako formy ewangelizacji, prezentacja dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim, a także ożywianie ruchów i stowarzyszeń diecezji w Polsce. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści oraz zespoły (chóry parafialne, schole, zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne). Jury powołane przez organizatora oceniać będzie m.in. umiejętności wokalne, muzykalność, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny. Na zgłoszenia czekamy do 5 października br. Wpisowe wynosi 1 zł. Natomiast do udziału w konkursie plastycznym zapraszamy wszystkich chętnych bez ograniczeń wiekowych. Pracę plastyczną przedstawiającą m.in. kapliczki, kościoły i inne budowle sakralne w formacie A3, wykonaną dowolną techniką należy dostarczyć do Wąbrzeskiego Domu Kultury  osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno do dnia 10 października br.

Więcej inf. o powyższych przedsięwzięciach w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 566881727, wew. 24.

 

Regulamin „SakrosongRegulamin „Śladami budowli sakralnych”