KULTURALNE STATYSTYKI ’14

W dniu 18 marca br. odbyło się spotkanie Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji, na którym podsumowano działalność Wąbrzeskiego Domu Kultury w minionym roku. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem bilansującym działalność kulturalną WDK w roku 2014 r.

117 koncertów, festiwali, jarmarków, spotkań tematycznych i innych imprez kulturalnych, 43 wystawy, 23 konkursów plastycznych, 22 bezpłatnych seansów filmowych, 7 kół zainteresowań i 13 klubów to bilans ostatnich dwunastu miesięcy działalności WDK. Przeglądając kalendarz inicjatyw kulturalnych, organizowanych lub współorganizowanych przez WDK w mijających miesiącach, można zaliczyć rok 2014 do bardzo udanych. Od stycznia br. udało się zrealizować 117 wydarzeń kulturalnych, w których brali udział nie tylko mieszkańcy miasta i powiatu, ale również osoby z całego kraju. WDK realizował nie tylko własne pomysły, ale bardzo często wychodził naprzeciw inicjatywom lokalnych społeczności.
Ponad 15 tysięcy osób odwiedziło organizowane w WDK wystawy, których łącznie odbyło się 43. Ich tematyka była bardzo zróżnicowana, jednak największym zainteresowaniem cieszyły się ekspozycje lokalnych twórców, pasjonatów oraz kolekcjonerów. Podobnym zainteresowaniem cieszyły się organizowane przez placówkę konkursy, których do grudnia rozstrzygnięto 23. Dom Kultury starał się rozwijać i wspierać pasje oraz talenty mieszkańców miasta i powiatu poprzez bezpłatne zajęcia w ramach kół i klubów zainteresowań. W 2014 r. działało 7 kół zainteresowań, w których uczestniczyło 173 osób, a także 13 klubów zainteresowań. Pod opieką placówki działały również 2 zespoły muzyczne, które mogły bezpłatnie ćwiczyć w salach WDK. Swoja działalność kontynuował Uniwersytet Trzeciego Wieku, z oferty którego w 2014 r. korzystało 53 studentów. Nie można również zapomnieć o funkcjonowaniu wąbrzeskiego kina, które pomimo zmian technologicznych (całkowity zanik filmów na nośnikach analogowych), kontynuowało swoją działalność. W 2014 r. wyświetlonych zostało 22 bezpłatnych seansów filmowych dla dzieci oraz dla dorosłych. 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z krótką prezentacją kilku danych statystycznych … BILANS PORÓWNAWCZY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ JEDNOSTKI 2010 -2014

Galeria zdjęć

 

A- A+