Konkurs Ekodzieła

Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu ekologicznego Ekodzieła.

Inicjatywa skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Planowane przedsięwzięcie ma na celu zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania niektórych odpadów trafiających na wysypiska oraz rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności wśród uczestników konkursu. Tematem pracy może być m.in. zabawka ekologiczna, przedmiot użyteczny lub inne wytwory dziecięcej wyobraźni.  Prace powinny być wykonane wyłącznie z przedmiotów będących odpadami – śmieciami. Prace należy dostarczyć osobiście do Wąbrzeskiego Domu Kultury lub przesłać na adres: Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47,  87-200 Wąbrzeźno do dnia 8 marca 2019  r. (decyduje data wpływu do WDK).

Regulamin