Internacjonalny koncert

27 maja na wąbrzeskim rynku zagrały orkiestry z trzech krajów Ukrainy, Czech i Polski. Piękna majowa pogoda i muzyka skłoniła liczną grupę wąbrzeźnian do spaceru na Pl. Jana Pawła II.

W tym roku na scenie zaprezentowała się Orkiestra Dęta Szkoły Muzycznej z Letovic założona przez Petera Halamka, a obecnie prowadzona przez Petera Krivinka.  Od początku swojego istnienia orkiestra utrzymuje wysoki poziom artystyczny, kształtuje wspaniałych graczy i cieszy się uznaniem nie tylko w Czechach ale w całej Europie. W 2010 r. grupa nawiązała kontakt z orkiestrą z Chełmna, czego wynikiem był udział w XIV Ogólnopolskim Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych. Kontakty orkiestr dały początek przyjaźni pomiędzy miastami z Czech i Polski, czego uwieńczeniem był podpisany układ partnerski pomiędzy Letovicami i Chełmnem. Kolejną grupą muzyczną była Ukraińska Orkiestra Dęta Koledżu Kultury i Sztuki z Kaniowa, która utworzona została w 1960 r. Jej pierwszymi członkami byli studenci, nauczyciele i mieszkańcy miasta. Orkiestra jest stałym uczestnikiem imprez miejskich i wydarzeń rangi państwowej. Odnosi sukcesy w międzynarodowych, regionalnych i miejskich konkursach oraz festiwalach.

Jako ostatnia zagrała Orkiestra Dęta WDK pod batutą kapelmistrza Rafała Sójki, która powstała w 2008 roku w ramach koła zainteresowań WDK w Wąbrzeźnie. Pomimo swojego młodego stażu muzycznego może poszczycić się osiągnięciami na szczeblu regionalnym i  ogólnopolskim. Głównym celem Orkiestry jest propagowanie i rozwój amatorskiego ruchu muzycznego w środowisku wąbrzeskiej młodzieży, a tym samym stworzenie jej szansy na kulturalne, pożyteczne spędzanie wolnego czasu w miłej i serdecznej atmosferze.  Członkowie wąbrzeskiej Orkiestry mieli okazję zagrać na nowych instrumentach zakupionych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Wąbrzeźno. Łączna kwota przekazana przez samorząd na wyposażenie Orkiestry w 2016 r. wynosi 47 tys. zł. Na zakończenie muzycy z rąk dyrektora WDK Gizeli Pijar i Burmistrza Wąbrzeźna Leszka Kawskiego otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy. Za pomoc w organizacji imprezy dziękujemy Gminie Miasto Wąbrzeźno.

Galeria zdjęć

A- A+