Inauguracja IV semestru UTW w Wąbrzeźnie

Dnia 25.10.2012 r. o godz. 16.00 odbyło się uroczyste otwarcie IV semestru UTW WSG w Bydgoszczy filia w Wąbrzeźnie.

Uroczystego otwarcia dokonał Rektor WSG w Bydgoszczy prof. dr Kazimierz Marciniak,  Burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski oraz Dyrektor WDK  Gizela Pijar. Ponadto spotkanie uświetnił występ zespołu „Tercet Ela” z Klubu seniora „Echo” działającego w WDK. W inauguracji uczestniczyli również zaproszeni goście z-ca Burmistrza Wąbrzeźna Wojciech Bereza, Przewodniczący Rady Miasta Radosław Kędzia, z-ca przewodniczącego Rady Miasta Bolesław Kunstler oraz Prezes MZECWiK Marek Kondraciewicz.  Studenci wysłuchali wykładu „Co ułatwia i co utrudnia relacje między ludźmi” wygłoszonego przez Przemysława Ziółkowskiego. Wzięli udział w uroczystym otwarciu wystawy malarstwa Krzysztofa Łukaszewicza. Inaugurację zakończono na słodkim poczęstunku w postaci „wąbrzeskiej bernardynki” ufundowanej przez Burmistrza Wąbrzeźna Leszka Kawskiego.

Galeria zdjęć

Inauguracja IV semestru Inauguracja IV semestru Inauguracja IV semestru

A- A+