II Kujawsko-Pomorskie Forum Seniorów.

Po trzech latach ponownie odbyło się we Włocławku II Kujawsko Pomorskie Forum Seniorów w którym uczestniczyło 8 osób członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG Filia w Wąbrzeźnie.

Dzięki uprzejmości Pana Starosty, który zapewnił seniorom przejazd busem do Włocławka, mieliśmy szanse na wzięcie udziału w tym ze wszech miar pożytecznym spotkaniu. Gospodarzami form seniorów byli: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja na rzecz rozwoju KszW „Vladislawia” oraz Centrum Kultury „Browar B”. Forum odbywało się na terenie Centrum Kultury. Otwarcia Forum dokonał prof.nzw.dr hab. Stanisław Kunikowski, Rektor KSW we Włocławku. Referaty programowe przedstawiły: Aneta Jędrzejewska – członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i dr Renata Brzezińska – Dyr. Instytutu Pedagogiki i Logopedii KSW. Wiele Uniwersytetów Trzeciego Wieku brało czynny udział w konkursach prezentując rękodzieło artystyczne wykonane przez seniorów. Nasz zaprzyjaźniony UTW z Chełmna przedstawił obrazy, namalowane przez członków sekcji artystycznej. Na głównej scenie prezentowały swój dorobek zespoły taneczne i kabaretowe. My uczestniczyliśmy niestety biernie, ale też z założeniem, że w przyszłości i my przedstawimy rękodzieło naszych słuchaczy i przedstawimy zespół taneczny. Na koniec Forum uczestnicy, a było ich około 500 przyjęli Deklarację Programową. Uniwersytety Trzeciego Wieku w woj. Kujawsko-Pomorskim dobrze spełniają swoje zadania w realizacji potrzeb słuchaczy i stwarzają możliwość zaspokojenia potrzeb nie tylko edukacyjnych, ale także rozwijania własnych zainteresowań i pasji, jak również spotkań towarzyskich. Tak więc każdy UTW winien wyznaczać zadania, które będą jego ideą szczególnie realizowaną w toku działalności. Deklaracje przyjęto przez aklamacje. Następnie wieczorem, dla wszystkich uczestników Forum była prawdziwa „uczta duchowa” na scenie bowiem wystąpiła Pierwsza Dama Polskiej Piosenki – Irena Santor. Artystka zaprezentowała koncert pn. „Punkt widzenia” przez blisko 2 godziny Artystka śpiewała swoje starsze i nowe przeboje, wspominała współpracujących z nią poetów piszących teksty, jak również muzyków. Kryształowo czysty głos i wyjątkowa muzykalność oraz kunszt interpretacyjny czynią z niej Artystkę ponadczasową. Seniorzy zgotowali Artystce owacje na stojąco. Był to ostatni punkt Forum i wróciliśmy do Wąbrzeźna

A- A+