Dzień Seniora w WDK

1 października br. w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyły się obchody Dnia Seniora połączone z inauguracją roku akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy filia w Wąbrzeźnie działającego w strukturach WDK.

Międzynarodowy Dzień Seniora jest okazją do ukazania starzenia się jako naturalnego procesu, który nie musi wiązać się z niemożnością prowadzenia aktywnego życia i samorealizacji, do zerwania ze stereotypem zrównującym wiek dojrzały z niedołężnością i niesamodzielnością. Jedną z form aktywności seniorów w naszym mieście jest UTW, który działa już cztery lata w strukturach WDK. Uroczystość rozpoczęto inauguracją roku akademickiego UTW, której dokonał Rektor – Senior WSG w Bydgoszczy prof. Kazimierz Marciniak. Odśpiewano Gaudeamus Igitur, jak również wręczono indeksy nowym studentom Podczas uroczystości nie zabrakło wystąpień osób zaproszonych m.in. Burmistrza Wąbrzeźna Leszka Kawskiego, a także Grzegorza Karpińskiego Sekretarza Stanu MSW, który zaprezentował i omówił metody wykorzystywania osób starszych przez przestępców finansowych. Ponadto były życzenia od Andrzeja Mielczarka Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko Pomorskiego. Po przemówieniach zaproszonych gości wysłuchano wykładu pt. Rola Turystyki we współczesnym świecie” wygłoszonym przez dr Roberta Brudnickiego Dziekana WSGiT w Bydgoszczy. Całą uroczystość uświetnił występ zespołu „Wesoła Ferajna” Klubu Seniora „Echo” działającego w WDK. Na zakończenie na wszystkich czekał tort ufundowany z okazji ich święta przez Burmistrza Wąbrzeźna Leszka Kawskiego.

Galeria zdjęć

A- A+