Zdrowy styl życia w UTW

Pierwsze spotkanie studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w nowym roku rozpoczęło się wykładem poprowadzonym przez Katarzynę Sumińską i Wioletę Matczak. Prelekcja dotyczyła zdrowego stylu życia oraz prawidłowo zbilansowanej diety 🍉 🏂. Słuchacze dowiedzieli się między innymi o korzyściach płynących z regularnego uprawiania sportu i odpowiednim dobraniu ćwiczeń fizycznych do swojego wieku. Instruktorzy zaakcentowali również znaczenie zdrowego stylu życia, które wpływa na zredukowanie prawdopodobieństwa wielu poważnych chorób 👍. Było to bardzo ciekawe i zarazem pouczające spotkanie. Dziękujemy 😊 Po wykładzie odbyły się wybory na Przewodniczącego UTW, którym została pani Jolanta Gronowska. Galeria zdjęć

więcej

Wigilia UTW i Klubu Seniora „Echo”

19 grudnia odbyło się spotkanie Wigilijne Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Seniora "Echo". Galeria zdjęć

więcej

Nowy rok UTW

Nowy rok akademicki rozpoczęli studenci wąbrzeskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku👩‍🎓 26 września żaków przywitali dyrektor WDK Gizela Pijar, Dziekan Wyższej Szkoły Gospodarki prof. dr inż. Cezary Kościelak oraz Tomasz Zygnarowski – Burmistrz Wąbrzeźna. UTW działające w strukturach Wąbrzeskiego Domu Kultury już od ośmiu lat oferuje swoim studentom nie tylko ciekawe wykłady ale również warsztaty, wyjazdy do opery, teatru czy spotkania integracyjne. – Tematy wykładów są różne. Dotyczące między innymi zdrowia, finansów, bezpieczeństwa i ubezpieczeń.Te tematy, których słuchacze oczekują takie otrzymują – mówi Dziekan Wyższej Szkoły Gospodarki Cezary Kościelak. Tym razem inauguracji roku akademickiego towarzyszył wykład prof. dr inż. Cezarego Kościelaka  pt. „Cudowne dary przyrody – dla zdrowia”. Wszystkich, którzy chcieli by zasilić szeregi tej prężnie działającej grupy zapraszamy do Działu Animacji Kultury WDK osobiście lub pod nr. tel. 56 688 17 27 wew. 24🎓 Galeria zdjęć

więcej

II Kujawsko-Pomorskie Forum Seniorów.

Po trzech latach ponownie odbyło się we Włocławku II Kujawsko Pomorskie Forum Seniorów w którym uczestniczyło 8 osób członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG Filia w Wąbrzeźnie. Dzięki uprzejmości Pana Starosty, który zapewnił seniorom przejazd busem do Włocławka, mieliśmy szanse na wzięcie udziału w tym ze wszech miar pożytecznym spotkaniu. Gospodarzami form seniorów byli: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja na rzecz rozwoju KszW „Vladislawia” oraz Centrum Kultury „Browar B”. Forum odbywało się na terenie Centrum Kultury. Otwarcia Forum dokonał prof.nzw.dr hab. Stanisław Kunikowski, Rektor KSW we Włocławku. Referaty programowe przedstawiły: Aneta Jędrzejewska – członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i dr Renata Brzezińska - Dyr. Instytutu Pedagogiki i Logopedii KSW. Wiele Uniwersytetów Trzeciego Wieku brało czynny udział w konkursach prezentując rękodzieło artystyczne wykonane przez seniorów. Nasz zaprzyjaźniony UTW z Chełmna przedstawił obrazy, namalowane przez członków sekcji artystycznej. Na głównej scenie prezentowały swój dorobek zespoły taneczne i kabaretowe. My uczestniczyliśmy niestety biernie, ale też z założeniem, że w przyszłości i my przedstawimy rękodzieło naszych słuchaczy i przedstawimy zespół taneczny. Na koniec Forum uczestnicy, a było ich około 500 przyjęli Deklarację Programową. Uniwersytety Trzeciego Wieku w woj. Kujawsko-Pomorskim dobrze spełniają swoje zadania w realizacji potrzeb słuchaczy i stwarzają możliwość zaspokojenia potrzeb nie tylko edukacyjnych, ale także rozwijania własnych zainteresowań i pasji, jak również spotkań towarzyskich. Tak więc każdy UTW winien wyznaczać zadania, które będą jego ideą szczególnie realizowaną w toku działalności. Deklaracje przyjęto przez aklamacje. Następnie wieczorem, dla wszystkich uczestników Forum była prawdziwa „uczta duchowa” na scenie bowiem wystąpiła Pierwsza Dama Polskiej Piosenki – Irena Santor. Artystka zaprezentowała koncert pn. „Punkt widzenia” przez blisko 2 godziny Artystka śpiewała swoje starsze i nowe przeboje, wspominała współpracujących z nią poetów piszących teksty, jak również muzyków. Kryształowo czysty głos i wyjątkowa muzykalność oraz kunszt interpretacyjny czynią z niej Artystkę ponadczasową. Seniorzy zgotowali Artystce owacje na stojąco. Był to ostatni punkt Forum i wróciliśmy do Wąbrzeźna

więcej

10-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmnie.

W dniach 24-25 maja 2019 r. odbyły się uroczyste obchody 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmnie. Bogaty program uroczystości obejmował występy artystów: duet Jan Bernard i Jerzy Seehaber, zespoły: Dobrzyniacy 55+ i Lisewianie. Był korowód członków i sympatyków UTW ulicami miasta w towarzystwie Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury oraz spotkanie biesiadne przy muzyce w Europejskim Centrum Wymiany Młodzieży nad jeziorem Starogrodzkim. W uroczystości wzięła udział delegacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wąbrzeźna jako zaprzyjaźniona organizacja. W imieniu Zarządu UTW życzenia złożył przewodniczący Stanisław Bączkowski. W swoich życzeniach podkreślił olbrzymią rolę jaką odgrywa uniwersytet w środowisku seniorów pomagając zachować sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną. Przekazując upominek od wąbrzeźniaków życzył wielu sukcesów, realizacji wyznaczonych celów oraz kolejnych wspaniałych jubileuszy. Delegacja wzięła udział w spotkaniu biesiadnym bawiąc się wesoło. Galeria zdjęć

więcej

To już ósma rocznica powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wąbrzeźnie.

W dniu 4.04.2019 w gościnnym Domu Kultury w Wąbrzeźnie odbyło się uroczyste spotkanie studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku filii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Spotkanie otworzył Przewodniczący UTW Stanisław Bączkowski witając dostojnych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością: Przewodnicząca Rady Miasta Aleksandra Basikowska, Burmistrz Miasta Tomasz Zygnarowski, Z-ca Burmistrza Tomasz Trzciński, Dyrektor Domu Kultury Gizela Pijar. Spotkanie zaszczycili również przedstawicielki – seniorki „Naszej Wsi Błędowo”, członkinie Związku Emerytów i Rencistów z Kowalewa Pomorskiego oraz Grupa Teatralna ”Arlekin” UTW z Iławy. Przewodniczący przypomniał, że UTW oprócz swoich realizacji codwutygodniowych wykładów mobilizuje swoich studentów do aktywnej działalności w różnych formach jak: uczestnictwa w wystawach, kursach, konkursach organizowanych przez WDK, spotkaniach autorskich i promocjach książek. Jednym słowem słuchacze uczestniczą wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego, stąd też wyróżnienie UTW w 2015 r. statuetką „Aktywna Organizacja” przez Burmistrza Miasta. Pan Tomasz Zygnarowski Burmistrz Miasta przekazał na ręce Przewodniczącego życzenia dla członków Uniwersytetu, które zostały odczytane. W życzeniach podkreślony jest m.in. wpływ uniwersytetu na życie seniorów. Czytamy:” „ Jesień życie może być pogodną, że można ją wykorzystywać na twórcze poszukiwania, rozwijanie własnych pasji i kulturalnych zainteresowań. (…) Stwarza osobom starszym warunki do ciekawego spędzania czasu, umożliwiającego samokształcenie oraz pielęgnowanie towarzyskich więzi”. Życzenia dalszej realizacji misji aktywizacji osób starszych przez UTW i dalszej owocnej współpracy z WDK złożyła Dyrektor Domu Kultury p. Gizela Pijar. Przedstawiła również zamierzenia dotyczące utworzenia w Domu Kultury „Domu dziennego pobytu dla seniorów”. Życzenia i upominki: kwiaty i kosz słodyczy były również od seniorek z Błędowa i Kowalewa Pomorskiego. Grupa Teatralna „Arlekin” UTW z Iławy przedstawiła kabaretową scenkę pt.: „Kolejka…ale po co?” Główną część uroczystości zakończył tort sponsorowany przez Burmistrza i kawa od pani Dyrektor WDK. Punktualnie o godz. 16-tej jak zwykle odbył się wykład: Bałkany, co warto zwiedzić. Wygłoszony i ilustrowany przeźroczami przez mgr Tomasza Kądziorskiego. Po wykładzie odbyło się jeszcze spotkanie towarzyskie. Mamy nadzieje, że uniwersytet nadal będzie się rozwijał, zaczynało nas 46 osób, z których do dzisiaj wiernie uczestniczy 17 osób, ale przychodzą nowi słuchacze i jest nas obecnie ponad 70 osób. Galeria zdjęć

więcej

UTW w Wąbrzeźnie

5 października odbyła się inauguracja roku akademickiego wąbrzeskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w macierzystej jednostce w Bydgoszczy.

więcej

Wąbrzescy studenci rozpoczynają wakacje

26 czerwca odbyło się zakończenie roku 2017/2018 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wąbrzeźnie. Spotkanie rozpoczął przewodniczący UTW Stanisław Bączkowski, który powitał wszystkich zaproszonych gości oraz słuchaczy.

więcej

Wąbrzescy „żacy” rozpoczynają wakacje

22 czerwca br. odbyło się zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSGw Bydgoszczy filia w Wąbrzeźnie.

więcej

Kluby 50 + w WDK

Seniorzy coraz częściej organizują i tworzą tętniące życiem kluby, tak również jest w Wąbrzeskim Domu Kultury.  6 marca mieliśmy okazję zapoznać się z ofertą jednostki adresowaną do osób dojrzałych podczas „promocji sekcji 50 +”.

więcej
nowsze posty
starsze posty
A- A+