Bilans kulturalny WDK za rok 2013

Wąbrzeski Dom Kultury jest instytucją, której głównym celem jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury w mieście Wąbrzeźno.

Początek roku to czas podsumowań i  planów na kolejny rok pracy w zakresie działalności kulturalnej, animacyjnej, edukacyjnej i promocyjnej. W 2013 r. w WDK działało 7 kół zainteresowań, w których uczestniczyło łącznie  179 osób.  Oferta kulturalna obejmowała również 12 prężnie działających klubów i sekcji, w których uczestniczy łącznie 287 osób.
Ponadto w omawianym roku placówka podjęła się organizacji 73 imprez artystycznych wśród, których znalazły się tradycyjnie WOŚP, Jasełka, Koncert kolęd, Jarmarki, Majówka, „Ulubione Pieśni Jana Pawła II, Dzień dziecka, Ogólnopolski Konkurs Tańca Nowoczesnego, „Wąbrzeska Biesiada Seniorów”,  Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych, Ogólnopolski Przegląd Dorobku Twórczego Seniorów, Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej „Sakrosong” oraz Festiwal Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki”. Po raz pierwszy w kalendarzu imprez WDK pojawiły się takie inicjatywy, jak:  Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej o „Wąbrzeską Lilijkę”, Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Uśmiechnięte nutki” oraz Wojewódzki Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Wąbrzeski Mikrofon’2013”. Poza wydarzeniami artystycznymi Wąbrzeski Dom Kultury zorganizował także 22 konkursy plastyczne o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, w których  wzięło udział ponad 2500 tys. osób. Największą frekwencją cieszyły się m.in. „Laurka dla babci i dziadka”, „Jan Paweł II – pamiętam…”, „Moja mama”, „Wakacyjna przygoda”, ,,Mój czworonożny przyjaciel”, ,,Portret Św. Mikołaja”, ,,Najpiękniejsza karta świąteczna”.
Kolejną formą działalności Wąbrzeskiego Domu Kultury są wystawy organizowane w Galerii WDK, które w większości przedstawiają twórczość lokalnych artystów. W ubiegłym roku przygotowano 40 wernisaży, które odwiedziło ponad 12 tys. osób. Następnym elementem działalności statutowej WDK jest kino. W 2013 r. odbyło się 18 projekcji filmowych, na których zagościło około 1800 widzów. Repertuar obejmował zarówno filmy dla dzieci, jak i widzów dorosłych. Jednak największą popularnością cieszyło się tradycyjnie  tzw. niedzielne kino familijne obejmujące repertuar dla najmłodszych widzów. Dnia 4 września 2013 r. podpisana została przez WDK umowa z Motion Picture Licensing Polska Sp. z o.o. dotycząca organizacji bezpłatnych seansów filmowych dla podmiotów korzystających z usług WDK. W ramach powyższego projektu odbyło się 11 bezpłatnych projekcji filmowych. Ponadto WDK organizował urodziny kwartalne dla członków klubu seniora oraz pokazy dla rodziców dzieci uczęszczających do kół zainteresowań WDK.
Od 2011 r. w Wąbrzeskim Domu Kultury funkcjonuje  Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy filia w Wąbrzeźnie. Obecnie w zajęciach UTW bierze udział 53 studentów. Poza wykładami studenci UTW mają organizowane różnego rodzaju spotkania integracyjne, kursy itp.
W 2013 r. Wąbrzeski Dom Kultury opracował:
– wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 w Toruniu ( konkurs ekologiczny – „Ekodzieła”),
– wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 w Toruniu ( dofinansowanie do utworzenia ścieżki ekologicznej przy WDK),
– wniosek do Funduszu Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu ZAiKS (Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki”),
– program społeczny „Wokół nas” PROVIDENT POLSKA S.A.
Żaden wniosek nie został odrzucony ze względów formalnych i merytorycznych. Dofinansowanie w wysokości 1.350,00 zł. otrzymaliśmy z WFOŚ i GW na konkurs „Ekodzieła” oraz dofinansowanie w wysokości 3.500,00 zł na „Przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną w Wąbrzeźnie”. Poza tym WDK otrzymał dotację z ZAiKS-u w wysokości 1500,00 zł na zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki”.
Ponadto działające w strukturach WDK grupy artystyczne prezentowały w tym okresie swój dorobek artystyczny na różnego rodzaju konkursach i przeglądach zajmując wysokie lokaty. Dnia 26 maja 2013 r. Zespół EFEKT zdobył na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego we Włocławku następujące lokaty:
I m. –  Disco Formacje powyżej lat 15
VI m. – Disco Mini Formacje pow. lat 15
Następnie EFEKT JUNIOR w organizowanym Konkursie Tańca Nowoczesnego Wąbrzeźno’ 2013 wywalczył trzecie miejsce w kategorii Disco Formacje do lat 11 oraz czwarte miejsce w kategorii Disco Mini Formacje do lat 11. Zespół EFEKT zdobył drugie miejsce w kategorii Inne Formy Tańca pow. lat 15 oraz pierwsze miejsce w kategorii Formacje powyżej lat 15. Czwarte miejsce otrzymał duet w kategorii Disco Duety pow. 15 lat.
     Z kolei 16 czerwca 2013 r. Orkiestra Dęta WDK pod batutą kapelmistrza Rafała Sójki zajęła I m. w Przeglądzie Orkiestr Dętych Śliwice’ 2013 oraz III m. w Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych Wąbrzeźno’2013.
W WDK funkcjonuje również salka muzealna, która w 2013 r. powiększyła swoje zbiory o nowe eksponaty. Izba muzealna jest chętnie odwiedzana przez turystów oraz uczniów szkół z miasta i powiatu.
    Natomiast w ramach promocji miasta WDK zajmuje się m.in.:
1.    Prowadzeniem Miejskiego Punktu Informacji, do zadań którego należy m.in.:
– profesjonalne udzielanie informacji o atrakcjach turystycznych Wąbrzeźna i okolic,
– profesjonalne udzielanie informacji o imprezach kulturalnych i sportowych miasta,
– profesjonalne udzielanie informacji dotyczących bazy noclegowej i gastronomicznej,
– pomoc w nawiązywaniu kontaktów turystycznych w kraju i za granicą,
– prowadzenie galerii lokalnych artystów.
2. Prowadzeniem bazy materiałów promocyjnych miasta.
3. Koordynacją działań w zakresie współpracy zagranicznej z miastem partnerskim Syke w sferze kultury.
W listopadzie br. Wąbrzeski Dom Kultury otrzymał Infokiosk wewnętrzny świadczący usługi informacyjne, reklamowe itp. Urządzenie przyznane zostało w ramach Programu 6.3, komponent B polegającego na wdrożeniu sieci urządzeń prezentacyjnych umożliwiających turyście dostęp do informacji zgromadzonej w formie cyfrowej. Głównym partnerem POT przy realizacji tego projektu na terenie naszego Regionu jest Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, której jesteśmy członkami.
Informacje na temat działalności domu kultury znajdują się na nowej (zmodernizowanej w grudniu 2013 r.) stronie internetowej jednostki www.wdkwabrzezno.pl oraz programie lokalnym MTK. Poza tym do promocji inicjatyw podejmowanych przez WDK wykorzystywane są komunikatory – portale społecznościowe m.in. facebook.

A- A+