Akordy Orkiestr Dętych w Wąbrzeźnie

W sobotę 9 grudnia br. w sali widowiskowej WDK odbył się IX Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych Wąbrzeźno ’2017. Partnerem imprezy było Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – główny fundator nagród.

W tym roku na scenie zaprezentowało się osiem orkiestr, a były to: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Świekatowie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Zarządzie Gminnym OSP w Wagańcu, Orkiestra Dęta OSP w Bysławiu, Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie”, Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Grandioso”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Sępólnie Krajeńskim, Orkiestra Dęta OSP w Bielsku oraz Orkiestra Dęta WDK. Łącznie Wąbrzeźno odwiedziło niemal 400 muzyków. Organizacja tego rodzaju Festiwali ma na celu popularyzację i podnoszenie poziomu wykonawczego orkiestr dętych poprzez wymianę doświadczeń, rywalizację konkursową i ocenę dorobku artystycznego. Coroczne spotkania pozwalają również na integrację środowisk prezentujących ten rodzaj muzyki oraz promocję miasta. Na tegorocznym konkursie zaprezentowała się, po raz pierwszy w historii wąbrzeskich festiwali, Orkiestra Dęta z Radomia licząca niemal 90 muzyków. Zagrany przez nich repertuar przy rozbudowanym instrumentarium dał niesamowity efekt nie tylko muzyczny ale również wzrokowy. Zmagania grup oceniane były przez jury w składzie: Mieczysław Żelazko – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmnie, Ewa Makula długoletni muzyk, flecistka, kapelmistrz Orkiestry Dętej oraz Rafał Janiuk – muzyk. Decyzją jury zwycięzcami IX Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr Dętych zostali:

Nagroda GRAND PRIX – Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie” pod batutą Zbigniewa Jodłowskiego.

I m. – Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Grandioso” pod batutą Dariusza Krajewskiego.

II m. – Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Zarządzie Gminnym OSP w Wagańcu pod batutą Romana Organiściaka.

III m. – Orkiestra Dęta WDK pod batutą Rafała Sójki.

Najlepszym kapelmistrzem festiwalu został decyzją jury  Zbigniew Jodłowski – kapelmistrz Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie”.

Zdaniem Mieczysława Żelazko – przewodniczącego jury – Tegoroczny konkurs Orkiestr miał bardzo wysoki poziom. Jest to niewątpliwie zasługa kapelmistrzów, instruktorów ale również członków Orkiestr, którzy niejednokrotnie kosztem czasu wolnego ćwiczą wybrany repertuar. Cieszy fakt, że do Wąbrzeźna przyjeżdżają coraz lepsze Orkiestry, których poziom mobilizuje pozostałych do systematycznej pracy. Zwycięskie orkiestry otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne, a kapelmistrzowie podziękowania i  upominki rzeczowe.  Wszystkim laureatom gratulujemy i zapraszamy za rok! Zadanie dofinansowane zostało przez Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS. Za pomoc finansową w organizacji imprezy dziękujemy Iwonie i Andrzejowi Kiwałom – właścicielom Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, Markowi Rumińskiemu właścicielowi Zakładu Stolarskiego w Wąbrzeźnie oraz Annie i Bogusławowi Warżelom – właścicielom firmy Veroni. Natomiast za ufundowanie pucharów Gminie Miasto Wąbrzeźno oraz Starostwu Powiatowemu. Patronat honorowy objęli: Burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski oraz Starosta Wąbrzeski Krzysztof Mackiewicz. Natomiast medialny Gazeta Pomorska, Tygodnik Regionu Wąbrzeskiego CWA oraz Miejska Telewizja Kablowa.

Galeria zdjęć

A- A+