Zakończenie IV semestru UTW

Dnia 21.02.2013 r. w WDK odbyło się zakończenie dwuletniej nauki 55 studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy filia w Wąbrzeźnie.

Spotkanie otworzył Przewodniczący UTW Zygmunt Woźniak, dziękując za wspaniałą inicjatywę jaką jest UTW. Ponadto z rąk rektora WSG dr Kazimierza Marciniaka i Burmistrza Miasta Wąbrzeźna Leszka Kawskiego wszyscy studenci otrzymali Dyplomy. Po wzniesieniu toastu i zjedzeniu pysznego tortu odbył się ostatni wykład pt. „Indianie Ameryki Północnej. Romantyzm. Fikcja Rzeczywistość” przeprowadzony przez mgr Adama Piekarskiego. Podczas dwuletniej kadencji słuchacze uczestniczyli w 32 wykładach, kursie języka angielskiego, komputerowym, oraz nordic walking. Zorganizowano pikniki i wyjazdy integracyjne m.in. do Ustronia Morskiego, Bydgoszczy, Lubostronia, Karbówka. Dwie studentki reprezentantki UTW Wąbrzeźno wyjechały również do Brukseli. Nie zabrakło wypraw na seanse filmowe, operetki. Już dziś wszyscy deklarują chęć podjęcia dalszego udziału.

Galeria zdjęć

Zakończenie IV semestru Zakończenie IV semestru

A- A+