Wąbrzeski Dom Kultury uczestniczy w projekcie pn. „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej”.

Jak informuje realizator projektu – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska pomoc w wysokości 424 753,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 umożliwiło realizację szeregu ciekawych inicjatyw społecznych m.in. na terenie  Wąbrzeźna. Jedną z możliwości skorzystania z tej oferty jest uczestnictwo w zajęciach Centrum Aktywności Lokalnej.

Oferta projektu obejmuje m. in.:

– zajęcia w Centrach Aktywności Lokalnej, które poprowadzą animatorzy, instruktorzy kulinarni, rękodzielnicy i dietetycy,
– 10 emisji filmów w ramach kina plenerowego na terenie Wąbrzeźna,
– wypożyczalnia ebooków i audiobooków,
– bilety na spektakle teatralne, operetki i musicale,
– organizację rajdów rowerowych i marszy nordic walking.

Projekt pn. „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

A- A+