Album artystów 50-lecia

,,Album artystów 50-lecia” to kolejna pozycja wydana z okazji jubileuszu Wąbrzeskiego Domu Kultury. Katalog przedstawia sylwetki lokalnych artystów, którzy prezentowali swoje prace w WDK w ciągu półwiecza. Znajdziemy tu ich fotografie, krótkie biografie oraz przykłady prac. Wśród artystów nie zabrakło: Jakuba Biewalda, Krzysztofa Candera, Mariusza Grzemskiego, Zbigniewa Izdebskiego, Justyny Janowskiej, Krzysztofa Kłosińskiego, Ilony Koll – Korwell, Ignacego Kowaliszyna, Waldemara Okońskiego, Wojciecha Olkiewicza, Róży Patzer, Sylwii Pietras, Krzysztofa Porębskiego, Wiesława Rybszlegera, Andrzeja Sobczyka, Cecylii Szymańskiej, Moniki Wąs, Doroty Wojciechowskiej, Edmunda Wojnowskiego, Justyny Zarębskiej. Ponadto w katalogu zamieszczono informacje na temat plenerów malarskich, rzeźbiarskich i fotograficznych organizowanych przez Wąbrzeski Dom Kultury.

,,Album artystów 50-lecia”

A- A+