„Żywa” lekcja przyrody

Nazwy drzew i ptaków znajdujących się w Parku okalającym Wąbrzeski Dom Kultury mogli poznać uczniowie wąbrzeskiej podstawówki uczestniczący w „żywej” lekcji przyrody.

            Terenowe zajęcia edukacyjne, których celem było zapoznanie uczniów m.in. z gatunkami drzew rosnących w parku przeprowadził Szymon Krawczyk nauczyciel biologii. Nasi mali goście mieli okazję posłuchać ważnych informacji związanych z otaczającą ich przyrodą, jak również wziąć udział w przygotowanych zabawach i konkursach. Najbardziej wybitni ekolodzy otrzymali drobne upominki. Podczas plenerowych zajęć uczniowie zapoznali się z informacjami umieszczonymi na tablicach zwierających nazwy i krótkie opisy drzew i krzewów. W ramach projektu przygotowane zostały również dwie edukacyjne gry ekologiczne, prezentujące najbardziej popularne gatunki ptaków oraz drzew. Tablice zostały wykonane w konwencji zagadek, aby w jak najbardziej przystępny i interesujący sposób przedstawić dzieciom wiedzę z tego zakresu oraz zainspirować ich do przyrodniczych odkryć. Pomimo chłodu jesieni mamy nadzieję, że spotkanie z przyrodą było cennym doświadczeniem i ciekawym przeżyciem, które pozwoli zaszczepić w młodych osobach wrażliwość na otaczający nas świat. Serdecznie dziękujemy Panu Szymonowi Krawczykowi za przeprowadzenie tej niezwykle pouczającej lekcji przyrody.

Galeria zdjęć

A- A+