Wystawa „Moje miejsce w nim przyszłość i pamięć”

Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza od 18 sierpnia br. do oglądania wystawy „Moje miejsce w nim przyszłość i pamięć”.

Fotografie prezentowane na wystawie powstały w ramach Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu zorganizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Temat konkursu miał zwrócić uwagę na takie zagadnienia, jak: tożsamość regionalna uczestników, identyfikacja z tradycją rodzinną i najbliższym otoczeniem, miejsce pochodzenia lub zamieszkania, sposoby tworzenia więzi lokalnych, opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego i przemian zachodzących we współczesnym krajobrazie przyrodniczym i kulturowym województwa kujawsko-pomorskiego.
Wystawę można oglądać do dnia 31.08.2015 r., w godz. pracy jednostki, od pon. do pt.

Galeria zdjęć

A- A+