Warsztaty rękodzieła dla dzieci

24 maja w Wąbrzeskim Domu Kultury młodzi miłośnicy sztuk plastycznych tworzyli „Papierowe mini ZOO”. 🎨

Efektem pierwszego etapu zajęć były wykonane samodzielnie zwierzęta, wśród których znalazły się pingwiny, ryby oraz zebry. 🐳 🐅
Następnie dzieci stworzyły mini Ogród Zoologiczny, w którym umieściły stworzone przez siebie zwierzęta oraz rośliny. 🍀 🌳
Wykorzystane przy tym różnorodne techniki artystyczne dały dzieciom możliwość eksperymentowania z materiałami i narzędziami plastycznymi. ✏ 🎨
To były niemal dwie godziny fajnej, kreatywnej zabawy. 😊
Zajęcia prowadziła Dorota Otremba.
Spotkanie z rękodziełem zrealizowano w ramach Centrum Aktywności Lokalnej działającego w Wąbrzeskim Domu Kultury.
Wsparcie realizowane w ramach projektu „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.

Galeria zdjęć

A- A+