Także Ty możesz pomóc

AED, czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny, można obecnie znaleźć w wielu miejscach: w supermarketach, na stadionach, basenach czy lotniskach. Dzięki pozyskaniu funduszy unijnych takie urządzenia są dostępne również w naszym mieście. Jeżeli tylko zaistnieje taka potrzeba z AED, które dostępne jest w budynku Amfiteatru na Podzamczu oraz Wąbrzeskiego Domu Kultury, może skorzystać każdy, kto chce udzielić pomocy.

Za pomocą poleceń głosowych oraz wizualnych poprowadzi każdego przez wykonanie bezpiecznej defibrylacji podczas zatrzymania krążenia. Nowe Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne (AED) zakupiono w ramach projektu „Rozwój kompleksowej i bezpiecznej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Miasta Wąbrzeźno” dofinansowego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nowe urządzenia mają za zadanie ratować to, co najcenniejsze – ludzkie życie.

Galeria zdjęć

A- A+