Spotkanie ze sztuką Krzysztofa Candera

Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza w dniu 12 czerwca br., o godz. 18.00 na otwarcie wystawy pt. „Prof. Krzysztof Cander – żywot i dzieło malarza”. Program obejmuje prezentację multimedialną twórczości artysty w wykonaniu Wiktora Godlewskiego oraz wystawę szkiców operowych.

Zaprezentowane zostaną teksty m.in Z. Prussa, R. Bruno Milczewskiego, prof. J. Waltosia i ks. prof. J Pasierba. Natomiast dyskusje o sztuce poprowadzi Hanna Cander – absolwentka Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu, artystka-malarka uhonorowana Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki za realizację gobelinów dla kolekcji Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Autor wystawy był twórcą i wieloletnim kierownikiem Zakładu Rysunku Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Wybitnym artystą malarzem, zasłużonym dydaktykiem i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.Krzysztof Cander był mieszkańcem Wąbrzeźna. Podczas okupacji ojciec udzielał mu pierwszych lekcji rysunku, gdzie głównym przedmiotem zajęć było rysowanie motywów architektonicznych z natury. Później uczęszczał na zajęcia Ogniska Kultury Plastycznej, Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza. Ukończył studia z wyróżnieniem w Państwowej PWSSP w Gdańsku w pracowni Prof. St. Borysowskiego. W kolejnych latach kontynuował naukę w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego. Na skutek restrykcyjnych przepisów meldunkowych musiał opuścić Gdańsk i zamieszkać w Grudziądzu. Tam podjął pracę w dekoratorni i szkole średniej, a następnie jako asystent Działu Sztuki w Muzeum i projektant wnętrz. W 1969 roku po indywidualnej wystawie w Warszawie rozpoczął współpracę z Galerią Sztuki Współczesnej „DESA”, a następnie zrezygnował z pracy etatowej i poświecił się całkowicie pracy twórczej. W latach 70-tych odbył podróże artystyczne m.in. do Drezna, Moskwy, Berlina i Budapesztu.
Od 1981 roku pracował jako wykładowca w Zakładzie Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Jego prace znajdują się w wielu zbiorach muzealnych w kraju i za granicą. Jest laureatem 24 nagród i wyróżnień, miał 32 wystawy indywidualne i 54 wystawy zbiorowe. Ponadto 12 wystaw zbiorowych zorganizowanych zostało za granicą.  Twórca malował obrazy z podtekstem symbolicznym w technice tempery klasycznej, charakteryzujące się precyzyjnym rysunkiem i kompozycją, czystym kolorem, zawierające duży ładunek emocjonalny.
Dzieła znajdują się w zbiorach Muzeów w Krakowie, Toruniu, Chorzowie, Bydgoszczy, Grudziądzu, Włocławku, Ostrowie Wielkopolskim, w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz w Budapeszcie i Salgotarian. Ponadto, są one w większych kolekcjach prywatnych w Warszawie, Toruniu, Grudziądzu, Gdańsku, Paryżu, Wiedniu, Sztokholmie, Oldenburgu, Cincinnati, San Diego i Tunisie. Informacje na temat prof. Krzysztofa Candera i jego twórczości można znaleźć w prestiżowych wydawnictwach takich jak: „Słownik Malarzy Polskich (od dwudziestolecia międzywojennego do końca XX w). Tom 2, Arkady, Warszawa 2001 oraz „Wielka Encyklopedia Malarstwa Polskiego” Wyd. Kluszczyński, Kraków 2011.

A- A+