Remonty w WDK

Mijający kwartał upłynął w Wąbrzeskim Domu Kultury na intensywnych pracach remontowych.

Dzięki nim zyskaliśmy cztery nowe pomieszczenia –  studio nagrań MTK, dwa pomieszczenia archiwum zakładowego oraz lokal gospodarczy. Odświeżono ponad 400 m2 ścian, a około 140 m2 powierzchni obiektu zyskało nową podłogę. Kompleksowemu remontowi poddano dwie klatki schodowe, prowadzące do pokoi gościnnych WDK oraz do studia telewizji kablowej. Ciągi komunikacyjne do w/w pomieszczeń wyłożono płytkami ceramicznymi, zakupionymi w ubiegłym roku. Udało się także odświeżyć wszystkie ściany – klatek schodowych, korytarzy, sali prób orkiestry dętej WDK. Malowanie objęło również pomieszczenia archiwum, salkę rockową, garderoby i dwa pomieszczenia gospodarcze. Odświeżenie pomieszczeń poprzedzono usprawnieniem systemu wentylacyjnego kilku sal (archiwum Urzędu Miasta i archiwum WDK, sali prób orkiestry dętej, sali rockowej). Wstawiono nowe drzwi i futryny do studia MTK oraz pokoi gościnnych. Telewizja lokalna zyskała nowe pomieszczenie – studio nagrań, które powstało z kompleksowo wyremontowanego dawnego archiwum jednostki. Przeprowadzone zostały w nim prace wentylacyjne, elektryczne, tynkarsko – malarskie, a dla prawidłowej realizacji nagrań wygłuszono ściany specjalnymi panelami. Odnowiono również meble z dawnego archiwum, które zostały ustawione w nowej pracowni telewizji.  W samym studio MTK oraz pomieszczeniu Orkiestry Dętej położoną podłogę szwedzką. Dla zabezpieczenia sprzętu znajdującego się w studio przy drzwiach wejściowych jest obecnie montowany domofon. Pracownicy Wąbrzeskiego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego dokonali uzupełnienia i modernizacji poręczy wewnętrznych oraz zewnętrznych na terenie obiektu.  Łączny koszt prac zrealizowanych w I kwartale 2014 r. wyniósł ok. 14 tys. zł. Obecnie prace remontowe zostały skoncentrowane na holu głównym, na parterze obiektu. Zdemontowana została boazeria z lat 80-tych okalająca hol, zamiast niej ściany zostaną pokryte tynkiem i pomalowane. Usprawniony został system wentylacyjny holu, zamontowano również nowy hydrant wewnętrzny, ponieważ stary nie spełniał przepisów ppoż. Jednym z największych wydatków są prace elektryczne, których celem jest m.in. kompleksowa wymiana oświetlenia na energooszczędne. Modernizowany jest również system alarmowy jednostki. Wymienione zostaną wszystkie ościeżnice i skrzydła drzwiowe do pomieszczeń bezpośrednio przylegających do holu. Szacunkowy koszt remontu to kwota ok. 30 tys. zł, natomiast dotychczas poniesione wydatki kształtują się na poziomie 10,5 tys. zł.

Galeria zdjęć

remonty remonty remonty remonty remontyremonty remonty remonty remonty remontyremonty

A- A+