Podsumowanie inwestycji – rok 2013

W dniu 25 lutego br. w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji podczas którego omówiono działalność Wąbrzeskiego Domu Kultury w roku minionym.

Na spotkaniu zbilansowane zostały, obok prowadzonej działalności kulturalnej,  prace remontowe i inwestycje, które udało się zrealizować w 2013 roku. Najważniejszą inwestycją ubiegłego roku był kompleksowy remont sali widowiskowej. Ostatnia modernizacja sali, obejmująca malowanie, wymianę foteli na widowni oraz położenie parkietu, została przeprowadzona 27 lat temu – w 1987 r.

W ramach ubiegłorocznej inwestycji kilkakrotnie pomalowane zostały sufity oraz ściany sali – zarówno w części scenicznej jak i tej przeznaczonej dla widowni. Prace malarskie poprzedzone zostały uzupełnieniem ubytków, odświeżeniem miejsc zajętych przez wilgoć oraz wyrównaniem powierzchni ścian i sufitów. Zamaskowana została również boazeria okalająca boki sali widowiskowej oraz sceny poprzez obudowanie jej płytami regipsowymi, pokrytymi tynkiem mineralnym. Drugą bardzo ważną częścią prowadzonych prac remontowych była modernizacja oświetlenia sceny. Dodatkowo przeprowadzona została częściowa naprawa podłogi sceny, która została pokryta odporna na ścieranie emalią.

Koszty prac remontowych oraz zakupu urządzeń i materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia szacuje się na około 56.000,00 zł. Dużą część tej kwoty – 50.000,00 zł – stanowi dotacja podmiotowa przyznana WDK przez Gminę Miasto Wąbrzeźno, pozostała suma została pokryta z własnych środków jednostki.

Prace modernizacyjne objęły także sale kolumnową i bankietową, w których zabudowane zostały i pokryte tynkiem mozaikowym kolumny znajdujące się w przejściu między tymi pomieszczeniami. Przeprowadzono również prace hydrauliczne oraz zakupiono i zamontowano verticale. Na bieżąco prowadzone były remonty w tylniej części obiektu, obejmujące m. in. naprawę sieci kanalizacyjnej, modernizację łazienek w pokojach gościnnych, odświeżenie dwóch klatek schodowych i pomieszczeń piwnicznych, a także niezbędne naprawy – elewacji zewnętrznej, bramy garażowej, samochodu służbowego oraz  tablicy reklamowej.  W parku wokół Domu Kultury ustawiona została przyrodnicza ścieżka dydaktyczna, odświeżone zostały płotki i ławeczki parkowe.  Łączny koszt zrealizowanych prac remontowych to prawie 31.000,00 zł.

W minionym roku udało się znacząco doposażyć naszą jednostkę. Zakupione zostały kuchenka gazowa i okap gastronomiczny, drobne wyposażenie do kawiarni STYL oraz urządzenia do prac porządkowych.  Ponadto wymienione zostało wyeksploatowane ksero na nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne, zainwestowano również w zakup mebli i wyposażenia biurowego.  Studio MTK otrzymało nową kamerę oraz dwa odtwarzacze DVD, natomiast do Działu Animacji trafił profesjonalny aparat fotograficzny.  Nowe stroje i wyposażenie otrzymali muzycy z Orkiestry Dętej WDK. Wydatki związane z w/w zakupami kształtują się w granicach 30.000,00 zł.

A- A+