Nowe instrumenty dla Orkiestry

Orkiestra Dęta działająca w strukturach Domu Kultury zyskała nowe instrumenty dzięki dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Dzięki nowym nabytkom członkowie Orkiestry mogą szlifować swój talent w bardziej komfortowych warunkach. Zakup instrumentów pozwoli również na naukę osobom, dla których nie starczyło sprzętu muzycznego zakupionego w latach ubiegłych. Orkiestra Dęta powiększyła swoje zaplecze m.in. o tubę, trąbki, sakshorny, pulpity itp. Łączny koszt zakupu wyniósł ok. 23.000 zł
Głównym celem Orkiestry Dętej WDK jest propagowanie i rozwój amatorskiego ruchu muzycznego w środowisku wąbrzeskiej młodzieży, a tym samym stworzenie jej szansy na kulturalne, pożyteczne spędzanie wolnego czasu w miłej i serdecznej atmosferze.
Każdy, kto chciałby zasilić szeregi naszych muzyków może zgłosić się do Działu Animacji Kultury WDK, tel. 566881727, wew. 24 lub 535436071. Zajęcia odbywają się w środy i piątki, od godz. 15.30.

 

A- A+