Dzień Przewodnika Turystycznego

2 marca odbył się historyczny spacer szlakiem dziedzictwa żydowskiego, którego organizatorami byli Wąbrzeski Dom Kultury oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Trasa obejmowała ulicę Bernarda, gdzie dawniej znajdowała się żydowska synagoga zniszczona podczas II wojny światowej przez wojska niemieckie oraz ulicę Macieja Rataja, na której znajdował się cmentarz żydowski. Po drodze prowadzący opowiadał historię domów i sklepów, których właścicielami byli judaiści. Poruszona została również kwestia tradycji związanych z obchodami Chanuki i Purim, a także wąbrzeskiej żydowskiej gminy wyznaniowej. Tego dnia uczestnicy mieli okazję poznać sylwetki  Gustawy Jareckiej oraz  Leopolda Treitelai dr. Eppensteina. Wędrówka historycznym szlakiem poprowadzona została przez regionalistę Pawła Beckera.– Pod względem wyznania Żydzi byli trzecią co do wielkości grupą w mieście. Poza świątynią, mieli swój cmentarz oraz miejską szkołę żydowską – mówi prowadzącyIch osadnictwo w Wąbrzeźnie rozpoczęło się w końcu XVIII wieku. W większości zajmowali się handlem i rzemiosłem. Po wybuchu wojny Żydów z Wąbrzeźna i powiatu wąbrzeskiego osadzono w obozie przejściowym, istniejącym w Wąbrzeźnie od października do początków grudnia 1939 roku. Aresztowanych Niemcy wymordowali następnie w miejscach masowych egzekucji w Łopatkach i Kurkocinie – dodaje P. Becker. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety ufundowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Galeria zdjęć

A- A+