Wystawa pt. „Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały”

28 lutego w Wąbrzeskim Domu Kultury miało miejsce sympozjum naukowe „Wąbrzescy Niezłomni”. Wykładowi towarzyszyła wystawa pt. „Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały”. Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw”.

Ważnym elementem wykładu było pokazanie w jaki sposób instalowała się władza komunistyczna oraz zapoznanie mieszkańców powiatu z powstaniem i działalnością oddziału byłego oficera Armii Krajowej Henryka Siwonia „Ruczaja”. – Celem sympozjum było przedstawienie społeczności powiatu sytuacji społeczno – politycznej na terenach ziemi wąbrzeskiej w latach 1945 – 1948. Prelegenci, którzy przyjechali z Instytutu Pamięci Narodowej pokazali jak ludność powiatu wąbrzeskiego odnosiła się do wkraczających na jej tereny sowietów. – mówi Grzegorz Banaś historyk, współorganizator sympozjum. Natomiast ekspozycja autorstwa dr Alicji Paczoskiej-Hauke przedstawia krótką charakterystykę najważniejszych organizacji konspiracyjnych i oddziałów zbrojnych polskiego podziemia niepodległościowego, działających w latach 1945–1954 w regionie kujawsko-pomorskim (teren ówczesnego województwa pomorskiego). – Zaprezentowano na niej 90 dokumentów oraz około 180 zdjęć portretowych członków Pomorskiego Okręgu Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz żołnierzy lokalnych oddziałów zbrojnych, m.in.: Leona Mullera „Jędrusia”, Jerzego Gadzinowskiego „Szarego”, Antoniego Fryszkowskiego „Rysia”, Stanisława Kamińskiego „Młota”. Ważnym elementem dotyczącym ziemi wąbrzeskiej jest wyeksponowanie Henryka Siwonia „Ruczaja” i jego oddziału zbrojnego. Większość prezentowanych na wystawie zdjęć nie była dotąd publikowana. Wiele z nich pochodzi od rodzin osób represjonowanych lub członków organizacji konspiracyjnych. – mówi Grzegorz Banaś współorganizator spotkania. Tego dnia WDK odwiedziło wiele osób zainteresowanych tematyką wydarzenia. Była to dobra i ciekawa lekcja zarówno dla młodych jak i nieco starszych miłośników historii.

A- A+