25 lat wąbrzeskiego Samorządu

Od 27 maja br. w Wąbrzeskim Domu Kultury można oglądać wystawę poświęconą 25-leciu Samorządu Terytorialnego. Na ekspozycję składają się kroniki miejskie, lokalna prasa, fotografie samorządowców z okresu minionego ćwierćwiecza.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem publikacji związanej z 25 – leciem samorządności. Jej autorem jest Zbigniew Markiewicz wieloletni radny miejski. Poniżej fragmenty publikacji, która w tym roku pojawi się na wąbrzeskim rynku wydawniczym. W wyniku przemian politycznych w Polsce w 1989 r. i reform przeprowadzonych w 1990 r. przywrócono samorząd terytorialny. Było to jedno z najważniejszych osiągnięć obozu solidarnościowego i jednocześnie jeden z największych sukcesów w reformach państwa. Jak wspomina radny Zbigniew Markiewicz – 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze wybory do samorządu terytorialnego na szczeblu gminy. W Wąbrzeźnie, podobnie jaki w całym kraju, sukces wyborczy odniosły Komitety Obywatelskie utożsamiane z potrzebą przemian społecznych. Dla wybranych tego dnia 23 radnych Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie oraz w kilka dni później wybranego Burmistrza i Zarządu Miasta był to czas wielkich wyzwań i zadań, które przyszło realizować. Wąbrzeźno było jednym z pierwszych miast w Polsce, które z dniem 1 sierpnia 1990 r. przejęło oświatę na poziomie podstawowym. Rok później powołano Radę Szkół jako forum porozumienia społeczności szkolnej. W 1991 roku sprywatyzowano Państwowy Ośrodek Maszynowy, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego, tworząc w miejsce zlikwidowanych przedsiębiorstw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których znaczącymi udziałowcami byli ich pracownicy. Już w 1993 roku miejscy radni podjęli uchwałę, w której wyrazili wolę utworzenia samorządowego powiatu wąbrzeskiego.
W dalszej rozmowie Pan Zbigniew Markiewicz opowiada o kolejnych zmianach, które zaszły podczas drugiej kadencji władz samorządowych, do których zaliczyć można m.in.: powołanie w 1996 r. Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Miasto przejęło w 1995 r. jako zadanie własne, prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego a rok później powołano Wąbrzeski Sejmik Uczniowski – samorząd uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. – Były uroczyście obchodzone obchody 750-lecia Wąbrzeźna a jednemu z naszych osiedli mieszkaniowych nadano nazwę Osiedla 750-lecia Wąbrzeźna. W 1998 r. na mocy uchwały miejskich radnych, wąbrzeski rynek przestał być Placem Zwycięstwa a stał się Pl. Jana Pawła II. W tym samym roku przyjęto Strategię Rozwoju Miasta Wąbrzeźno na lata 1998-2015. Natomiast Radni trzeciej kadencji przekazali powiatowi wąbrzeskiemu prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego, przekształcili dwie szkoły podstawowe (SP 2 i SP 3) z dotychczasowej 8-klasowej na 6-klasową i podjęli likwidację SP 1, na bazie której utworzono Gimnazjum nr 1. Utworzono Muzeum oraz Centrum Sportu i Rekreacji. Zdecydowano również wyemitować obligacje komunalne z przeznaczeniem pozyskanych środków na budowę Pływalni Miejskiej. Znowelizowana ordynacja wyborcza sprawiła, że burmistrz w 2002 r. był wyłoniony w wyborach powszechnych. Przestał funkcjonować dotychczasowy Zarząd Miasta. Samorządowcy przyjęli kilka ważnych dokumentów niezbędnych m.in. dla pozyskania finansowych środków unijnych – Plan Rozwoju Lokalnego, Wieloletni Plan Inwestycyjny, Lokalny Program Rewitalizacji. W 2003 r. powołano Młodzieżową Radę Miejską, połączono Wąbrzeski Dom Kultury i Muzeuma w 2006 roku nawiązano stosunki partnerskie pomiędzy miastami Wąbrzeźno i Syke.
– W minionym okresie 25-lecia wąbrzeskiego samorządu – jak mówi radny Markiewicz – wykonano wiele ważnych zadań inwestycyjnych mających istotny wpływ na życie naszej lokalnej społeczności. W 1993r. oddano do użytku nowoczesną na tamte czasy oczyszczalnię ścieków. Powstało w naszym mieście wiele kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Modernizowano przepompownie ścieków i stację uzdatniania wody.
W 1996 r. doprowadzono do Wąbrzeźna gaz ziemny i wszystkie kotłownie miejskie przebudowano na gazowe. Inwestycją, w ocenie większości mieszkańców najważniejszą w ostatnim 25-leciu, było wybudowanie i oddanie w 2006 roku obwodnicy miasta, dzięki której wyprowadzono z centrum Wąbrzeźna ciężki transport kołowy. Inne ważne zrealizowane zadania inwestycyjne to: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa pływalni miejskiej, rewitalizacja Pl. Jana Pawła II, budowa boisk wielofunkcyjnych.
Ekspozycję, która przedstawia w „pigułce” 25 lat samorządu można oglądać w godz. pracy WDK do 8 czerwca br. Zapraszamy!

Rozmowę z Panem Zbigniewem Markiewiczem przeprowadziła Dorota Otremba

 

 

 

A- A+