Wąbrzeska Biesiada Seniorów

Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne, kapele ludowe i podwórkowe do udziału w Wąbrzeskiej Biesiadzie Seniorów. 🎼

Celem Przeglądu oprócz prezentacji artystycznych jest również wymiana doświadczeń, budowanie więzi, a przede wszystkim dobra zabawa. 😊 Planowana inicjatywa odbędzie się 3 lipca w Amfiteatrze na Podzamczu. 🏟
❗ Warunkiem udziału jest wpłata wpisowego oraz przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 17 czerwca br.