Środki unijne…pod choinkę

Wąbrzeski Dom Kultury wielokrotnie pozyskiwał środki zewnętrzne na realizację różnego typu inwestycji oraz inicjatyw kulturalnych. W miesiącu grudniu br. udało nam się podpisać umowę na realizację kolejnego projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie dotyczy prac remontowych dostosowujących obiekt WDK do potrzeb lokalnej społeczności.

Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2019. W ramach projektu inwestycyjnego przewidziane są następujące inwestycje:

– remont schodów przy scenie na sali widowiskowej (dostosowanie wejścia na scenę dla osób niepełnosprawnych) wraz z zakupem schodołazu;                                                                                                                       

– kompleksowy remont toalet na parterze obiektu;

– wymiana  drzwi w II części holu głównego WDK;

– demontaż i montaż podłogi drewnianej w sali kolumnowej wraz z podestem scenicznym oraz odświeżenie (cyklinowanie i olejowanie) parkietu sali bankietowej.        

Ogólna wartość dofinansowania projektu to kwota ponad 144.000,00 złotych.

Realizacja zaplanowanych prac remontowych pozwoli na poprawę stanu technicznego  domu kultury, który obecnie nie pozwala na pełną realizację zadań statutowych WDK

 

A- A+