Sieć na kulturę

Wąbrzeski Dom Kultury ogłasza nabór uczestników do projektu „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim”.

Do uczestnictwa w projekcie mogą zgłaszać się osoby chętne
w wieku 10-18 lat. Projekt polega na odbyciu przez uczestników 15 dwugodzinnych (2×45 minut) spotkań w trybie zdalnym. Uczestnicy zapoznają się z nowymi programami służącymi do edukacji na odległość, ich możliwościami oraz opanują sprawne poruszanie się w wirtualnym świecie nauki. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz kwalifikacji cyfrowych i zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego pracowników Domu Kultury biorących udział w projekcie, co przyczyni się do podwyższenia kompetencji cyfrowych instytucji kultury oraz wzrostu aktywności cyfrowej społeczności lokalnej. Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: +48 56 688 17 27.

A- A+