Wystawa „Rodzina zastępcza na piątkę z plusem”

2 lutego br., o godz. 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury otwarta została wystawa pokonkursowa „Rodzina zastępcza na piątkę z plusem”. Organizatorem przedsięwzięcia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

Celem realizowanego zamierzenia – jak mówią Organizatorzy konkursu – było m.in. propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w lokalnym środowisku, rozpowszechnienie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych oraz podkreślenie wysokiej rangi rodzinnej pieczy zastępczej w systemie opieki nad dzieckiem. Konkurs trwał w dniach 3-28 sierpnia 2015 r.Łącznie wpłynęło 17 prac konkursowych: I grupa wiekowa – 6 prac, II grupa wiekowa – 4 prace, III grupa wiekowa – 7 prac. Laureatami zostali: I grupa – Kinga Mikulska, II grupa – Oliwia Lipińska, III grupa – Paulina Lewandowska. Nagrody dla laureatów oraz dyplomy dla wszystkich uczestników zostały wręczone w dniu 26 września 2015 na IV integracyjnym pikniku dla rodzin zastępczych „Być z rodziną”.
Prace dzieci będzie można oglądać do 11 lutego w WDK, w godz. pracy jednostki. Zapraszamy!

Galeria zdjęć

A- A+