Prace remontowe

Stacja naprawy rowerów, kącik rekreacyjny, grillownia, sprzęt ratunkowy to tylko niektóre inwestycje, na realizację których Wąbrzeski Dom Kultury pozyskał po raz kolejny unijne środki.

WDK po raz drugi przystępuje do realizacji projektu dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nowe zadanie pn. „Rozwój kompleksowej i bezpiecznej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Miasta Wąbrzeźno”koncentruje się przede wszystkim na sferze turystyczno – rekreacyjnej.Planowane zamierzenia zlokalizowane będą na terenie Podzamcza lub parku wokół budynku WDK. Jednym z głównych celów realizowanego projektu jest stworzenie atrakcyjnej, kompleksowej, bezpiecznej oraz ogólnodostępnej bazy rekreacyjno – turystycznej, przeznaczonej dla mieszkańców Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz osób przebywających tu czasowo. Dlatego na Podzamczu oraz w parku WDK  powstaną profesjonalne grillownie wyposażone w stoły i ławki oraz przytulne kąciki wypoczynkowe dedykowane dla całych rodzin. Istniejąca infrastruktura powiększy się również o stacje naprawy rowerów oraz zestawy tablic informacyjnych, zawierających najważniejsze informacje i ciekawostki historyczne o naszym mieście. Dodatkowo w parku WDK rozmieszczone zostaną siedziska plenerowe – leżaki, które będą wykorzystywane podczas pikników, festynów i innych imprez, organizowanych w tym miejscu. Projekt obejmuje również kompleksowe doposażenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Zamkowym. Zakupiony zostanie niezbędny sprzęt ratowniczy oraz medyczny, a także łódka. Na plaży powstaną dwie nowe drewniane przebieralnie. Aby zadbać o bezpieczeństwo osób odwiedzających obiekt WDK oraz Podzamcze w obu miejscach zamontowane zostaną defibrylatory. Wartość całego projektu to kwota około 75 tysięcy złotych, z czego około 45 tysięcy stanowi dofinansowanie zewnętrzne.  Dzięki rozbudowie istniejącej infrastruktury powstanie możliwość podejmowania nowych inicjatyw aktywizujących lokalną społeczność, a w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.  Korzystanie z wszystkich urządzeń zakupionych w ramach projektu będzie ogólnodostępne i bezpłatne.

A- A+