Podsumowanie działalności WDK – remonty 2014 r.

W dniu 18 marca br. odbyło się spotkanie Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji, na którym podsumowano działalność Wąbrzeskiego Domu Kultury w minionym roku, w zakresie m. in. prac remontowych oraz inwestycji, które udało się zrealizować. Poniżej prezentujemy wykaz najważniejszych remontów, które zostały przeprowadzone w obiekcie WDK w minionym roku.

W listopadzie 2014 r. zakończyły się prace remontowe pomieszczeń pod Kawiarnią Styl. Odnowione lokale wzbogacą bazę sal Wąbrzeskiego Domu Kultury, w których mogą odbywać się zajęcia merytoryczne.Remont objął kompleksowo wszystkie prace związane z usprawnieniem sieci wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wentylacyjnej. Dodatkowo przeprowadzono prace murarskie oraz malarskie. Dzięki temu w pomieszczeniach pod Kawiarnią Styl mogą odbywać się spotkania kół zainteresowań, a także inne zajęcia merytoryczne. W mijającym roku udało się odnowić i wyremontować także inne pomieszczenia w placówce. W połowie czerwca zakończył się kompleksowy remont holu głównego WDK. Pierwszym etapem prac był demontaż boazerii z lat 80-tych, okalającej hol. Zamiast niej ściany zostały pokryte tynkiem i pomalowane, miejsca najbardziej narażone na zabrudzenie zabezpieczono dekoracyjną cegłą. W wszystkich pomieszczeniach przylegających do holu udało się wymienić ościeżnice i skrzydła drzwiowe. Największą inwestycję stanowiły jednak prace elektryczne, m. in. kompleksowo wymieniono oświetlenie na energooszczędne. Usprawniono również system wentylacyjny holu, zamontowano nowy hydrant wewnętrzny, a także zmodernizowano system alarmowy jednostki. Łączny koszt wszystkich zrealizowanych prac w obrębie holu kształtuje się na poziomie ok. 40 tys. zł. Wszystkie wydatki zostały pokryte z własnych środków jednostki.
Ponadto w 2014 r. kompleksowo wyremontowano dwie klatki schodowe, prowadzące do pokoi gościnnych WDK oraz do studia telewizji kablowej. Wstawiono nowe drzwi i futryny do studia MTK oraz pokoi gościnnych, a także do pomieszczeń
na I piętrze obiektu. Telewizja lokalna zyskała nowe pomieszczenie – studio nagrań, które powstało z kompleksowo wyremontowanego dawnego archiwum jednostki. Przeprowadzone zostały w nim prace wentylacyjne, elektryczne, tynkarsko – malarskie, a dla prawidłowej realizacji nagrań wygłuszono ściany specjalnymi panelami. W samym studio MTK oraz pomieszczeniu Orkiestry Dętej położoną podłogę szwedzką. Dla zabezpieczenia sprzętu znajdującego się w studio przy drzwiach wejściowych założony został domofon.
Udało się także odświeżyć wszystkie ściany – klatek schodowych, korytarzy, sali prób orkiestry dętej WDK. Malowanie, poprzedzone usprawnieniem systemu wentylacyjnego, objęło również salkę rockową, garderoby i lokale gospodarcze. Dwa pomieszczenia w piwnicach obiektu zostały zaadaptowane na nowe archiwum WDK.
Pracownicy Wąbrzeskiego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego uzupełnili i zmodernizowali poręcze wewnętrzne oraz zewnętrzne na terenie obiektu. Całkowicie wymienione zostały, z uwagi na fatalny stan techniczny, pokrycia dachów garaży WDK znajdujących się z tyłu obiektu.
Łączny koszt prac zrealizowanych w 2014 r. wyniósł ok. 100 tys. zł.

Galeria zdjęć

 

 

A- A+