„Niepodległa dla wszystkich”

W 2018 roku świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten niezwykle ważny jubileusz jest również hasłem przewodnim 26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.Z tej okazji 15 września odbyła się w Wąbrzeskim Domu Kultury prelekcja pt. „Niepodległa dla wszystkich”. Spotkanie poprowadził historyk Paweł Becker.Walka o niepodległość miała również swoje miejsce na ziemiach wąbrzeskich. Do najbardziej zasłużonych osób należały m.in. Adela Łukiewska – działaczka społeczna, która przez 25 lat była przewodniczącą Towarzystwa Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Wąbrzeźnie. W czasie I wojny światowej zajmowała się kwaterunkiem żołnierzy polskich w mieście. W 1926 roku weszła w skład Komitetu Obywatelskiego w Wąbrzeźnie pomagającego biednym,organizującego zbiórki dla potrzebujących i dożywianie dzieci. Od 1919 roku wchodziła w skład wąbrzeskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Ale nie tylko Adela zasłynęła w walce o wolność Polski również Maria z Gajewskich Potocka była jedną z organizatorek i przewodniczącą Koła Ziemianek Polskich na Pomorzu. Na czele organizacji stała w latach 1911– 1921. W 1918 r. w Poznaniu uczestniczyła w obradach Polskiego Sejmu Dzielnicowego, a w okresie poprzedzającym podpisanie traktatu pokojowego w Wersalu przygotowała wraz z mężem materiały dokumentujące polskość Pomorza. Należała także do Towarzystwa Opieki nad Dziećmi na Prusy Królewskie oraz czynnie działała na rzecz ofiar wojny w Królestwie Polskim. Podczas spotkania wymieniono również ks. Ksawerego Połomskiego pełniącego funkcję wąbrzeskiego duszpasterza przez 56 lat! (1868-1924). Osoba ta potajemnie uczyła lekcji religii w języku polskim, była założycielem wielu stowarzyszeń działających  przeciwko zniemczeniu narodu polskiego. Ale nie tylko te osoby włączyły się w odzyskanie Niepodległości. Wykład był lekcją historii, powrotem do okrutnej przeszłości, której świadkami byli nasi pradziadowie. Był refleksją nad przeszłością a zarazem wyrazem ogromnego szacunku, dla tych osób, dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce.

Galeria zdjęć

A- A+