Jesienne ozdoby

„Jesień w plastyce” pod takim tytułem odbyły się warsztaty dla dzieci zorganizowane w Wąbrzeskim Domu Kultury. 🦋🦔

Podczas dwudniowych zajęć mali artyści próbowali swoich sił między innymi tworząc dekoracyjne obrazki z jeżem w roli głównej, jesienne krajobrazy, strachy na wróble oraz inne prace nawiązujące do tej pory roku. 🌳 Tradycyjnie już nie zabrakło zabaw integracyjnych oraz bajek skierowanych do tej grupy wiekowej. 👏 To były bardzo pracowite dwa dni, podczas których dzieci uczyły się posługiwania różnorodnymi technikami plastycznymi, pracy z wyobraźnią oraz dostrzegania form i bogactwa barw określonej pory roku. ⛅ Zajęcia prowadziła Dorota Otremba. Spotkanie z animatorem zrealizowano w ramach Centrum Aktywności Lokalnej działającego w Wąbrzeskim Domu Kultury.
Wsparcie realizowane w ramach projektu „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.

Galeria zdjęć

A- A+