Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego w Wąbrzeźnie

17 października w Wąbrzeskim Domu Kultury nastąpiła inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Dziecięcym.😊🧐

Sekcja została  powołana w celu promocji nauki i edukacji oraz rozwijania dziecięcej ciekawości i wyobraźni.😌😍 W otwarciu udział wzięli prorektor Bogdan Ligaj, dr. inż. Jacek Cieściński, Ewa Adamowicz – specjalista ds. promocji nauki UTP, zastępca Burmistrza – Wojciech Trzciński oraz Dyrektor WDK – Gizela Pijar. Rozpoczęciu towarzyszył wykład pt. „Bałtyk – dziwne morze”, dr. inż. Jacka Cieścińskiego. Prelekcja dotyczyła m.in.  jaki wpływ ma każdy z nas na stan Morza Bałtyckiego i dlaczego jest to „dziwne i wyjątkowe morze”.💦 😊 Poruszane tematy są dla małych żaków ciekawą formą poszerzania wiedzy.😊🧏🖐 Wszyscy studenci otrzymali pamiątkowe gadżety ufundowane przez Gminę Miasto Wąbrzeźno. 😊 Partnerem merytorycznym projektu jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy. Bliższych informacji udziela Dział Animacji Kultury WDK, tel. 566881727, wew. 24.

A- A+