Happening na wąbrzeskim rynku

Po raz kolejny dnia 27 kwietnia 2012 r. mieszkańcy miasta Wąbrzeźna mogli oglądać na Placu Jana Pawła II happening w wykonaniu Teatru Studio Form Niezależnych, który działa w strukturach Wąbrzeskiego Domu Kultury.

Członkami grupy są uczniowie z Zespołu Szkół we Wroniu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie oraz Gimnazjum.  Autorem widowiska oraz opiekunem grupy jest Zbigniew Izdebski. Organizatorem realizowanej inicjatywy był Urząd Miasta Wąbrzeźno, a koordynatorem Wąbrzeski Dom Kultury.

Happening Happening Happening

A- A+