Dni Kultury Chrześcijańskiej

25 kwietnia wąbrzeźnianie mieli okazję uczestniczyć w prelekcji ks. dr. hab. Józefa Dębińskiego „Chrześcijaństwo a islam. Dwa oblicza religijnego uniwersalizmu”.

Prelegent urodził się w Klonowie na ziemi dobrzyńskiej. 1 czerwca 1975 r. przyjął święcenia kapłańskie. Będąc wikariuszem podjął studia w zakresie teologii dogmatycznej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. św. Jana Pawła II uzyskując tytuł magistra. W okresie stanu wojennego studiował historię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2000 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2001 r. związany z Instytutem Stosunków Międzynarodowych, a później Wydziałem Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK,  prowadził zajęcia dydaktyczne. W 2011 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Humanistycznych UMK w Toruniu. Od 2012 r. został wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego, pełniąc jednocześnie funkcję zastępcy redaktora naczelnego pisma naukowego „Fides Ratio et Patia. Studia Toruńskie”. W swoim dorobku naukowym napisał i opublikował 5 książek i ok. 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii powszechnej, historii Polski i Kościoła oraz filozofii i teologii. Podczas wykładu poruszone zostały kwestie dwóch religii chrześcijaństwa i islamu, które są  monoteistyczne i uniwersalne.  Powstały one na gruncie zupełnie odmiennych kultur, w zupełnie innych warunkach, czasach i miejscach. Profesor Dębiński opowiedział również o tym co łączy te dwie religie i ich wpływie na życie człowieka. Wykład był jednym z punktów obchodów Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wąbrzeźnie.

Galeria zdjęć

A- A+