Powiatowy konkurs plastyczny „Kartka świąteczna”

Chociaż tradycja wysyłania kartek, która ma w Polsce ponad 100 lat, obecnie  powoli już zanika to, aby podtrzymać pamięć i popularyzować zwyczaje bożonarodzeniowe Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w Powiatowym konkursie plastycznym pt. „Kartka świąteczna” . 🎄

Realizowana inicjatywa kształci umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej oraz rozwija inwencję twórczą i kreatywność u osób w każdym wieku. 🎨 Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie składanej laurki o wymiarach  15 x 21 cm (złożona kartka A4) w dowolnej technice plastycznej . 🎀 Konkurs adresowany jest do wszystkich lubiących rękodzieło i mających zmysł artysty. 😀 Prace należy dostarczyć osobiście do Wąbrzeskiego Domu Kultury lub przesłać na adres: Wąbrzeski Dom Kultury; ul. Wolności 47; 87-200 Wąbrzeźno do dnia 5.12.2023 r.

A- A+