Wnioski do pobrania w MPI

Gospodarka Komunalna

 • Wniosek o wydanie zgody na nowy zjazd z drogi lub przebudowę
 •  Wniosek o wykup lokalu
 •  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
 •  Wniosek o umorzenie czynszu w związku z remontem
 •  Wniosek o umorzenie czynszu po roku
 • Wniosek na zajęcie pasa drogowego-roboty
 •  Wniosek na umieszczenie w pasie drogowym reklamy
 •  Wniosek na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ewidencja ludności i działalność gospodarcza

 • CEIDG-1 v1.04
 • CEIDG-MW wersja 1.03
 • CEIDG-POPR wersja 1.03
 • CEIDG-RD wersja 1.03
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Zgoda rodziców na wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka do 13 roku życia
 • Pełnomocnictwo do zameldowania i  wymeldowania
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
 • Zgłoszenie pobytu czasowego
 •  Zgłoszenie  pobytu stałego
 •  Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
 •  Zgłoszenie  wymeldowania z pobytu stałego

Urząd Stanu Cywilnego

 • Pełnomocnictwo do transkrypcji aktu
 •  Wniosek o wydanie odpisu aktu
 •  Wniosek odtworzenie aktu
 •  Wniosek transkrypcja aktu zagranicznego
 •  Wniosek uzupełnienie aktu sprostowanie błędu pisarskiego
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Geodezja Budownictwo i Inwestycje

 • Wniosek o dotacje na likwidację azbestu 2013
 • Wniosek o dotacje na likwidację źródeł tzw. niskiej emisji
 • Wniosek o nadanie numeru porządkowego
 • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności-osoby prawne i fizyczne
 •  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
 •  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
 •  Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 •  Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Honorowy Patronat Burmistrza Wąbrzeźna

 • Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu

 Statuetki Burmistrza Wąbrzeźna

 • Wniosek o przyznanie statuetki Burmistrza Wąbrzeźna