Wykład ks. dr. hab. Józefa Dębińskiego w WDK

25 kwietnia o godz. 16.00 zapraszamy Państwa do Wąbrzeskiego Domu Kultury na wykład otwarty ks. dr. hab. Józefa Dębińskiego pt. „Chrześcijaństwo a islam. Dwa oblicza religijnego uniwersalizmu”.

Ks. Józef Dębiński urodził się w Klonowie na ziemi dobrzyńskiej. 1 czerwca 1975 r. przyjął święcenia kapłańskie. Będąc wikariuszem podjął studia w zakresie teologii dogmatycznej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. św. Jana Pawła II uzyskując tytuł magistra. W okresie stanu wojennego studiował historię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2000 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2001 r. związany z Instytutem Stosunków Międzynarodowych, a później Wydziałem Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK,  prowadził zajęcia dydaktyczne. W 2011 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Humanistycznych UMK w Toruniu. Od 2012 r. został wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego, pełniąc jednocześnie funkcję zastępcy redaktora naczelnego pisma naukowego „Fides Ratio et Patia. Studia Toruńskie”. W swoim dorobku naukowym napisał i opublikował 5 książek i ok. 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii powszechnej, historii Polski i Kościoła oraz filozofii i teologii. Chrześcijaństwo jest najliczniejszą religią na świecie, wyznaje ją ok. 2,2 mld wiernych, co stanowi 32 % światowej populacji. Natomiast islam wyznaje ok. 1,6 mld wiernych, czyli 23% ludności świata. Są to dwie religie monoteistyczne i uniwersalne powstałe na gruncie zupełnie odmiennych kultur, w zupełnie innych warunkach, czasach, miejscach. Istotnym ich elementem jest to, że uważają się za objawione; są religiami misyjnymi, a to świadczy o ich wyjątkowym charakterze. Są religiami żywej relacji człowieka z osobowym Bogiem. – Między religiami istnieją liczne różnice. I tak np. islam w odróżnieniu od chrześcijaństwa jest religia państwową, stąd Koran determinuje prawo w danym państwie, tzw. prawo szariatu. Religia ta dzieli świat na dwie części: „przybytek pokoju”, obejmujący ziemie, na których żyją wyłącznie muzułmanie lub ludzie, którzy nie będąc muzułmanami poddali się zasadom islamu i „dom wojny” albo „przybytek walki”, obejmujący tereny zamieszkiwane przez ludzi, którzy nie zaakceptowali prawa koranicznego. – tak o temacie wykładu mówi ks. Dębiński. Wszystkich, którzy chcieliby posłuchać kilku ważnych kwestii dotyczących tego trudnego tematu zapraszamy do skorzystania z ofert domu kultury. Spotkanie zorganizowane w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wąbrzeźnie.